Witaj na oficjalnej stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie.
Start
Witaj na oficjalnej stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie.

 

 


 

Kolejny sukces ZSP Sędziszów i Sefako S.A.

 

Wzięliśmy udział w V edycji ogólnopolskiego konkursu "Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły" oto wyniki konkursu i link do strony:


 

 

 


 

 

 

 

W przeddzień najważniejszego polskiego Święta Niepodległości odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia.

Uczniowie z klas drugiej i trzeciej przybliżyli widzom trudną historię rozbiorów i okoliczności odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Wszyscy występujący w tym dniu na znak szacunku i poczucia jedności narodowej, ubrani byli w stroje galowe i przypięli  do piersi biało-czerwone kokardy narodowe.
Uroczystość dostarczyła społeczności szkolnej nie tylko wrażeń estetycznych, ale również  wzbudziła refleksje nad postawami patriotycznymi. Trzeba przyznać,  że bycie patriotą to rzecz piękna, ale czasami  może okazać się wyjątkowo trudna. Zwłaszcza kiedy w poczuciu wspólnoty narodowej, jesteśmy zmuszeni ponieść jakieś ofiary.

Na nasze szczęście dzisiaj nie musimy zbrojnie walczyć o wolność Polski. Ale powinniśmy  docenić odwagę i poświęcenie naszych przodków w walce o niepodległość oraz pamiętać, że pielęgnowanie naszych tradycji, to także patriotyzm.

Na zakończenie wszyscy obecni zaśpiewali ,,Rotę”, w której padają ważne słowa o niezłomności i waleczności naszego narodu.


Czego życzymy Polsce w dniu Jej święta?  By rozkwitała piękna, bogata i – spokojna.

"By dzień każdy
na słonecznych zegarach
odliczał swoje godziny,
by noc każda
pogodnymi gwiazdami
lśniła nad nami, gdy śpimy...


Tego życzymy Ci, Polsko!"

/A.Kwiecień/

 

 

 


 

Uroczyste ślubowanie uczniów klasy I Technikum

oraz podpisanie umowy patronackiej z SEFAKO S.A


W poniedziałek 30 października 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie  odbyła się uroczystość ślubowania uczniów  klasy I technikum oraz podpisanie umowy patronackiej z firmą SEFAKO S.A.

Dla uczniów klasy I o profilu technik mechanik dla branży energetycznej był to wyjątkowy dzień.

Na wstępie dyrektor szkoły Leszek Szkliniarz przywitał przybyłych na uroczystość gości, rodziców, nauczycieli i uczniów.

Uroczystość swoją  obecnością uświetnili  : Burmistrz Sędziszowa  Wacław Szarek, przedstawiciel Marszałka Województwa Bogusława Wypych -Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie Małgorzata Krawiec - Inspektor Wydziału Oświaty, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Karol Kaczmarski oraz Kamila Bęben Konsultant ŚCIiTT, przedstawiciele SEFAKO S.A  - mecenas Remigiusz Ciosek oraz Emil Opałka Kierownik Działu Badań i Rozwoju.


Dyrektor ZSP w Sędziszowie Leszek Szkliniarz  zapoznał zebranym z dotychczasową realizacją zadań w ramach projektu „SPECJALIZACJA ZAWODOWA DLA BRANŻY HORYZONTALNEJ - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  ENERGETYCZNY NA POTRZEBY ŚWIĘTOKTZYSKIEGO PRZEMYSŁU”. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie nauczania do wymagań regionalnego pracodawcy.

Współpraca  z partnerami tego projektu : Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach, Politechniką Świętokrzyska oraz  Fabryką Kotłów SEFAKO.S.A w Sędziszowie umożliwiła naszym uczniom uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych w zakresie OZE (odnawialne źródła energii), automatyzacji procesów produkcji i spawania laserowego w energetyce na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach , w praktykach i płatnych stażach zawodowych w Fabryce Kotłów SEFAKO S.A w Sędziszowie oraz  w wielu wyjazdach krajowych i zagranicznych związanych z zawodami technicznymi. Nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli praktyki zawodowe w zakładzie SEFAKO S.A. a szkoła wzbogaciła się o nowoczesna pracownię obrabiarek CNC.

Planuje się także zakupienie centrum obróbczego  CNC i przeszkolenie nauczycieli w jego użytkowaniu, co pozwoli na zorganizowanie  specjalistycznych  kursów obsługi tokarki i frezarki, jak również kursu  spawalniczego MAG i TIG.


Następnym punktem uroczystości było odczytanie w nawiązaniu do aktu podpisania umowy patronackiej dyrektora szkoły  i Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.  zobowiązań stron w ramach patronatu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie reprezentował dyrektor  Leszek Szkliniarz, natomiast Fabrykę Kotłów SEFAKO S.A w Sędziszowie  w zastępstwie prezesa Antoniego Pietkiewicza mecenas Remigiusz Ciosek.


Tą oficjalną część uroczystości zakończyło  ślubowanie objętej patronatem  kl.I  technikum ZSP w Sędziszowie. Nowi uczniowie, którzy zostali przyjęci do społeczności szkolnej, ślubowali na sztandar szkoły rzetelnie i uczciwie  wypełniać obowiązki ucznia, szanować tradycję i dobre imię Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Następnie zaprezentowali krótki program artystyczny, który przygotowali wspólnie z wychowawcą Anną Bezą. W poezji przeplatanej muzyką  znalazły się aforyzmy przekonujące o wartości wiedzy i nauki.

Trzymając w rękach kosz z ziarnem, symbolizującym dostatek słowa i  pracę  tych, którzy będą troszczyć się o ich wychowanie  - uczniowie zapewniali, że ich wysiłek nie pójdzie na marne.

,, A ziarno, gdy dobre, nie pójdzie na marne,

Nie pójdzie na marne, choć silny wiatr wieje ,

choć trochę naddziobią je wrony i kruki.

Plon zbiorą choć nie my, to nasz prawnuki”


Tekst : Anna Beza

 

Zachęcamy do przeczytania artykułu ze strony Echa Dnia

 

 

Sędziszowskie Technikum z wizytą w Güssing

 

W dniach 21 - 26 października 2017r. grupa 15 uczniów z klas III i IV technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie wraz z opiekunem Jarosławem Piecem brała udział w wyjeździe do miejscowości Güssing w Austrii, leżącej nieopodal granicy z Węgrami. Głównym celem podróży była wizyta w Europejskim Centrum Energii Odnawialnych umiejscowionym w Güssing oraz udział w zajęciach, prowadzonych przez  ten ośrodek,  których tematyka dotyczyła różnych sposobów pozyskiwania i przetwarzania surowców na energię odnawialną.

Wyjazd był organizowany w ramach projektu pt. „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu” , który Szkoła realizuje w partnerstwie z: Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach,  reprezentowanym przez Panią  Kamilę Bęben, Fabryką Kotłów "SEFAKO" S.A. i  jej  reprezentantem Panem Zygmuntem Ogórkiem oraz  Politechniką Świętokrzyską w Kielcach -  z przedstawicielem Panem Szymonem Tofilem.

Trasa wycieczki, która rozpoczęła się w sobotę tj.21 października br. ,prowadziła do pierwszego punktu programu -Bratysławy. W poznaniu tego urokliwego miejsca towarzyszył uczniom przewodnik Bartosz , który w trakcie krótkiego przejazdu zaprezentował najważniejszą historię Bratysławy, a później oprowadził po pięknych zaułkach i historycznych obiektach starego miasta. Pomimo mało przychylnych warunków atmosferycznych– wiatru i deszczowej aury, wszyscy z zainteresowaniem chłonęli wiedzę na temat tego miejsca  . Drugi dzień wycieczki zakończył się  obiadem we włoskiej pizzerii i noclegiem na terytorium Austrii  w miejscowości Hagensdorf  - hotel   „Schwabenhof”.

W kolejnych dniach odbywały się   zajęcia w Europejskim Centrum Energii Odnawialnych w Güssing. Prowadzący  zapoznali uczestników z historią regionu Güssing oraz pomysłem,  dla którego postanowiono zmienić pod względem gospodarczym ten najbiedniejszy region Austrii  w miejsce , z którego można czerpać przykład,  jak taniej żyć oraz właściwie wykorzystywać to, co nie emituje zanieczyszczeń, a daje się przetwarzać na ciepło i energię elektryczną. Dużo można by pisać na temat pozyskiwania surowców od miejscowych rolników oraz procesie technologicznym związanym z przetwarzaniem biomasy, ale najważniejszy efekt był widoczny gołym okiem w postaci  domów bez dymiących kominów i zanieczyszczeń, a za to z tanią energię elektryczną. Koszty utrzymania gospodarstw domowych w wyniku zastosowania tych nowoczesnych technologii zmniejszono o połowę. Wolny czas po zajęciach stwarzał okazję do poznawania  takich właśnie obiektów jak np. ,,Dom Seniora” w miejscowości Sterm , którego  funkcjonowanie jest wyłącznie oparte  na różnego rodzaju technologiach odnawialnych, m.in. ogniwach fotowoltaicznych.

Pobyt  szkoleniowy, który upłynął  w bezpiecznej i serdecznej atmosferze, pozostawił w pamięci uczestników wiele wspomnień .Ze szczególną sympatią uczniowie opowiadali o   dwudniowych zajęcia z inż. Joachimem Hackerem ,który  rozpoczynał je od częstowania krajowymi przysmakami i opowiastkami na temat polskich pracowników, których  bardzo cenił i chwalił. Będą pamiętać również   ruiny zamku na wzgórzu , z którego  widok na najbliższe okolice zapierał  dech w piersiach i zakupy pamiątek w Brnie.  Ale szczególne podziękowania kierują do  Dariusza Dudy – tłumacza , który towarzyszył im na każdym kroku i bez którego pomocy  zapewne nie byliby sobie w stanie poradzić . Pan Dariusz w sposób przystępny tłumaczył na bieżąco całość prowadzonych zajęć oraz organizował posiłki i usprawniał kontakty z otoczeniem.

Wyjazd z pewnością można zaliczyć do udanych, a jego istotę najlepiej chyba oddadzą następujące słowa: „Radość życia przychodzi z nowymi doświadczeniami, a zatem nie ma większej radości niż mieć wciąż zmieniający się horyzont, każdego dnia inne i nowe słońce…”

Zagraniczny pobyt dał młodzieży szkolnej możliwość odbycia szkolenia potwierdzonego certyfikatem   i wzbogacił ich wiedzę na temat ludzi oraz historii odwiedzanych państw i regionów, a to  przecież bezcenne.

 

/Jarosław Piec/

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Przypadający w tym roku w sobotę Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodzony był w piątek 13 października 2017 roku. Z tej okazji uczniowie pod opieką J. Wojewody i M. Kowalczyka przygotowali uroczystą akademię, która odbyła się po skróconych lekcjach. Nauczyciele i uczniowie mogli wysłuchać wierszy  i piosenek przygotowanych specjalnie na ten dzień. Na zakończenie uczniowie wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły słodkie upominki, a Pan Dyrektor zaprosił na poczęstunek.


/J. Wojewoda/

 

 
 

Zbiórka surowców wtórnych

Za nami kolejny gminny „Konkurs Zbiórki Surowców Wtórnych.    Jak co roku nasza szkoła wzięła czynny udział w zbiórce makulatury, aluminium i baterii. Najbardziej zaangażowani w tę akcję byli uczniowie klasy III TM, którzy za zabrane surowce odebrali nagrody.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu młodzieży nasza placówka zajęła III miejsce wśród szkół terenu gminy Sędziszów i odebrała w nagrodę zestaw komputerowy.

Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim zaangażowanym          w tę akcję Nauczycielom i Uczniom!

 

 

 

Więcej na stronie UM w Sędziszowie
 
Reklama
Copyright © 2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.
Joomla extensions by Siteground Hosting