Witaj na oficjalnej stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie.
Start
Witaj na oficjalnej stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie.

 

 

 

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. ściśle współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie. Celem partnerstwa jest wykształcenie uczniów Technikum Mechanicznego na wykwalifikowanych pracowników, którzy po ukończeniu edukacji będą mogli znaleźć zatrudnienie w SEFAKO.

Bo mieć dobry zawód - to mieć dobrą pracę.

 

 OGÓLNOPOLSKI SUKCES NASZEGO TECHNIKUM

„Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału”

– tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.”


/James Madison/


Nasze Technikum wzięło udział w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2018”, którego organizatorem była Fundacja Fundusz Współpracy, a współorganizatorami Kuratorium Oświaty w Warszawie,  Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.

Praktyka pt. „MECHANIK NA MIARĘ XXI WIEKU.” zgłoszona przez  naszą placówkę została uhonorowana dyplomem „Dobra praktyka” w dziedzinie zapewniania jakości kształcenia zawodowego.


Dobra praktyka w szkolnictwie zawodowym, w myśl regulaminu konkursu była rozumiana jako „sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

Warto zaznaczyć, iż w tym ogólnopolskim konkursie zostało wyróżnionych tylko osiem szkół z województwa świętokrzyskiego, a nasze Technikum było jedyną szkołą z powiatu jędrzejowskiego uhonorowaną w tym prestiżowym konkursie.

Jak podkreśla dyrektor naszego Technikum  –  pan Leszek Szkliniarz:„Udział w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” jest doskonałą okazją do tego, aby pochwalić się tym, co nasza placówka robi, nowatorskimi pomysłami naszych nauczycieli, ciekawymi inicjatywami, kompleksową współpracą z  lokalnym pracodawcą – Fabryką Kotłów „SEFAKO S.A”. Motywuje nas również do refleksji nad tym, czym jest jakość pracy szkoły, w jakich obszarach możemy się wykazać w tym zakresie, a w jakich warto jeszcze popracować. Przyznana nagroda jest dla nas nie tylko formą promocji jakości szkoły zawodowej, ale przede wszystkim samej szkoły. Akcja promocyjna związana z konkursem pokazuje, że w naszej placówce dużo się dzieje i stanowi ona atrakcyjną ścieżkę edukacyjną."


Nasze Technikum jest szkołą dającą duże możliwości. Uczniowie podejmując kształcenie mają w naszej placówce możliwość łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką, na najwyższym poziomie, tak, aby w przyszłości być konkurencyjnym na rynku pracy”.

AK


 

 W słoneczny piątek - 27 kwietnia – w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie żegnaliśmy uczniów klasy IV tmi. Społeczność  szkoły była reprezentowana przez Dyrektora szkoły – pana Leszka Szkliniarza, nauczycieli, przedstawicieli uczniów klas młodszych oraz rodziców tegorocznych abiturientów. Uroczystość  swoją obecnością uświetnili znamienici goście: pani Ewa Kubas – Samociuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Jędrzejowskiego, pani Małgorzata Krawiec - inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, pan Wacław Szarek - Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów,  pan Antoni Pietkiewicz – prezes SEFAKO S.A, pani – Renata Klepko – specjalista ds. marketingu, promocji krwiodawstwa i transplantologii Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz pan Władysław Zimny – Prezes Gminnego Koła Honorowych Dawców Krwi. Na początku dyrektor szkoły – pan Leszek Szkliniarz przywitał wszystkich zebranych, a następnie zwrócił się do uczniów kończących szkołę: „każdy z Was ma talent, który wykorzystajcie, a osiągniecie sukces…” . Dyrektor życzył abiturientom wytrwałości w dążeniu do celów i odwagi w budowaniu swojej dorosłości. Zwracając się do młodzieży podkreślił, że wiedza zdobyta w szkole z pewnością zaprocentuje w ich dorosłym życiu oraz życzył powodzenia w realizacji wymarzonych planów.

Wiele ciepłych słów do maturzystów skierowali również zaproszeni goście, życząc im szczęśliwego, twórczego, radosnego i pięknego życia oraz powodzenia na egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wszyscy zaproszeni goście w swoich przemówieniach docenili trud uczniów, nauczycieli i rodziców. Podkreślali również doskonałą współpracę ze szkołą i składali podziękowania na ręce Dyrektora placówki – pana Leszka Szkliniarza. Burmistrz Sędziszowa - pan Wacław Szarek w swoim przemówieniu podkreślił, iż sędziszowskie Technikum ma najlepszy wskaźnik w województwie, jeśli chodzi o wykorzystywanie funduszy unijnych przypadających na jednego ucznia.

W dalszej kolejności Pan Dyrektor wraz z Wychowawczynią klasy – Panią Agnieszką Koniarz wręczyli STATUETKI WZOROWEGO ABSOLWENTA TECHNIKUM w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie Radosławowi Gryniowi i Karolowi Polakowi, którzy  godnie reprezentowali szkołę wielu konkursach  na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, jak również ogólnopolskim osiągając wysokie lokaty.


Te wspaniałe osiągnięcia nie są jedynie zasługą uczniów – w ich szkolnej drodze towarzyszyli im rodzice. Pan Dyrektor wręczył listy gratulacyjne rodzicom Karola i Radka. W dalszej kolejności  Dyrektor i Wychowawczyni wręczyli uczniom nagrody, wyróżnienia i świadectwa ukończenia Technikum. Świadectwo ukończenia Technikum z wyróżnieniem otrzymali uczniowie: Radosław Gryń i Karol Polak. Nagrodę za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych otrzymał Mateusz Cichopek.


Wśród wyróżnionych absolwentów nie mogło zabraknąć Piotra Liburskiego -  ucznia, który znalazł czas na pomoc i pracę społeczną w wolontariacie WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.


Także zaproszeni goście docenili starania i osiągnięcia abiturientów. Burmistrz Sędziszowa wręczył nagrody: Radosławowi Gryniowi – trzykrotnemu stypendyście Prezesa Rady Ministrów oraz Karolowi Polakowi – pięciokrotnemu stypendyście starosty powiatu jędrzejowskiego. Z kolei Prezes sędziszowskiej Fabryki Kotłów SEFAKO S.A – pan Antoni Pietkiewicz wręczył nagrody Radkowi i Karolowi – liderom szkoły w nauce, a także: Kamilowi Czerwcowi, Filipowi Morawskiemu i Mateuszowi Wójcikowi -   uczniom, którzy szczególnie wyróżnili się podczas 400 – godzinnego stażu odbywającego się na terenie zakładu.Zaś pani – Renata Klepko – specjalista ds. marketingu, promocji krwiodawstwa i transplantologii Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach wręczyła Dyrektorowi - panu Leszkowi Szkliniarzowi dyplom za promowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa i jednocześnie podkreśliła, iż Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie zajmuje pierwsze miejsce w województwie pod względem honorowego oddawania krwi wśród uczniów. Następnie pani Renata Klepko wspólnie panem Władysławem Zimnym – Prezesem Gminnego Koła Honorowych Dawców Krwi wręczyli abiturientom dyplomy za dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy drugiemu człowiekowi poprzez „Dar Krwi – Dar Życia”. Za aktywne i ofiarne oddawanie krwi dyplomy otrzymali: Kamil Czerwiec, Dominik Kowalski, Szymon Nowak, Piotr Liburski i Bartłomiej Tutaj.

Następnie uczniowie: Bartłomiej Tutaj, Michał Wilk i Kamil Czerwiec otrzymali z rąk trenera – pana Piotra Walczaka Certyfikat ukończenia Kursu CNC. Z kolei Dyrektor szkoły – pan Leszek Szkliniarz i Wychowawczyni klasy – pani Agnieszka Koniarz wręczyli podziękowania dla rodziców, którzy rozumieli potrzeby szkoły i aktywnie uczestniczyli w życiu placówki. Gorące podziękowania powędrowały do: pani Małgorzaty Polak, pani Doroty Morawskiej, pani Katarzyny Gładkiej, pana Andrzeja Grynia, pana Roberta Nowaka, pana Krzysztofa Nawrockiego i pana Mirosława Czerwca.


W imieniu abiturientów zgromadzonych żegnali: Kamil Czerwiec i Filip Morawski.  Pojawiły się słowa podziękowań dla Dyrektora, Wychowawczyni, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – podziękowań  - „ za chwile wsparcia, podtrzymywanie na duchu, za okazane serce w trudnych momentach…” Wręczono bukiety kwiatów – skromny symbol wdzięczności. Absolwenci podarowali na pamiątkę zaproszonym gościom, Dyrektorowi oraz Wychowawczyni imienne, honorowe birety Technikum w ZSP w Sędziszowie.


Pełne ciepła, uśmiechu i wzruszeń było przemówienie Wychowawczyni – pani Agnieszki Koniarz, która życzyła swoim wychowankom powodzenia we wszystkich egzaminach, nie tylko tych maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ale zwłaszcza w tych trudnych, życiowych sprawdzianach; „…bądźcie mądrymi architektami własnej przyszłości. Dziękuję za to że byliśmy razem.” – mówiła ze wzruszeniem Wychowawczyni. Ostatnim punktem uroczystości było wystąpienie przedstawicieli rodziców absolwentów, czyli pani Małgorzaty Polak i pana Andrzeja Grynia, którzy w krótkim przemówieniu podziękowali w imieniu wszystkich rodziców abiturientów Dyrektorowi, Wychowawczyni, Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi za troskę, cierpliwość i serce włożone w edukację ich dzieci.


To była uroczystość pełna emocji – obok uśmiechów, podziękowań oraz życzeń znalazło się także miejsce na wzruszenie oraz krótką nostalgię za tym co mija bezpowrotnie. Przed absolwentami egzaminy maturalne i wybór dalszej drogi życiowej– ważne, żeby znaleźć własną i konsekwentnie nią podążać.

Bez wątpienia cztery lata spędzone w murach sędziszowskiego Technikum nie przepadną w odmętach niepamięci. Wiele przeżytych burz zbliżyło wszystkich bardzo do siebie. Zawarto wiele przyjaźni i  bezpiecznie wszyscy  dotarli do swojej Itaki.  I choć jeszcze jedna góra lodowa na horyzoncie wszyscy wierzymy, że bezpiecznie da się ją opłynąć.  Bo chcieć to znaczy móc!


Absolwentom życzymy: zdrowia i uśmiechu, wiary w siebie i innych, miłości bliskich i dalekich oraz wytrwałości w mężnym znoszeniu zmiennych wyroków Fortuny. Niech Wasze życie będzie wartościowe, szlachetne i oparte na nieprzemijających uniwersalnych wartościach takich, jak prawda, dobro i piękno. Wykorzystajcie wiedzę, którą gromadziliście przez lata nauki, bo to, czego się już nauczyliście i to, co dopiero przed Wami, będzie miało ogromny wpływ na całą Waszą przyszłość.

Najprzedniejsi Żakowie życzymy Wam z całego serca, aby najbliższe dni owocowały w dobrą wiedzę, aby wyniki egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie były dla Was jak najbardziej satysfakcjonujące po to, żeby w życiu wszystkie drzwi stały przed Wami otworem. Wszystkiego dobrego!


Idźcie i rozsławiajcie imię Technikum w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie!

 

pam

 

Kolejny sukces ZSP Sędziszów i Sefako S.A.

 

Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie zostało laureatem V edycji konkursu Szkoła dla Pracodawców - Pracodawcy dla Szkoły

zdobywając pierwsze miejsce w „obszarze zawodowym  – mechanicznym”


Głównym celem konkursu było wyłonienie i promocja szkół oraz pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach zawodowych.

Podczas spotkania został podsumowany także projekt “Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych” w kontekście zmian branżowych w kształceniu zawodowym. Program obejmował również zagadnienia dotyczące potencjału i rozwoju branż zawodowych oraz stanu obecnego i kierunków zmian w kształceniu zawodowym. Natomiast o nowoczesnych kadrach dla polskiej gospodarki – priorytecie MEN opowiedziała Pani Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

We wtorek 30 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca V edycję ogólnopolskiego konkursu “Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. W uroczystościach udział wziął m.in. Pan Tomasz Pleban, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty.Na zdjęciu przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Organizatora konkursu Ośrodka Rozwoju Edukacji, Pracodawcy - Fabryki Kotłów Sefako S.A. i Szkoły

Począwszy od lewej strony zjęcia: dr Barbara Rudzińska-Mękal  - Dyrektor ORE

Elżbieta Władymiruk - Kierownik Działu Personalnego Fabryki Kotłów Sefako S.A.

Leszek Szkliniarz - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie

Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 


 

Zachęcamy do przeczytania artykułów na stronie:

Ośrodka Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Urzędu Miejskiego w Sędziszowie

 

 

 


 
Reklama
Copyright © 2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.