Terminarz rekrutacji
Start Rekrutacja Terminarz rekrutacji
Terminarz rekrutacji

Terminarz

rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2018/2019


Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od
14 maja 2018 r.
do
20 czerwca 2018 r.
do 19-20 lipca 2018 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od
22 czerwca 2018 r.
do
26 czerwca 2018 r.
-----------------
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 uso.
do 9 lipca 2018 r.
do 
3 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do
10 lipca 2018 r.


do 8 sierpnia 2018 r.


Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do szkoły do 
13 lipca 2018 r.
do 13 sierpnia 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
18 lipca 2018 r. 21 sierpnia 2018 r.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

18 lipca 2018 r.

21 sierpnia 2018 r.
Procedura odwoławcza - zgodnie z art. 20zc ust. 6,7,8,9, uso od 18 lipca - 20 sierpnia 2018 r. -----------------
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej zgodnie z art. 20 zc. ust. 6,7,8,9, uso 21 sierpnia 2018 r. -----------------
 
Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.

Nasze projekty