Terminarz rekrutacji
Start Rekrutacja Terminarz rekrutacji
Terminarz rekrutacji

Terminarz

rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2017/2018


Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od
11 maja 2017 r.
do
21 czerwca 2017 r.
do 12-14 lipca 2017 r.
2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od
23 czerwca 2017 r.
do
27 czerwca 2017 r.
-----------------
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy.
27-29 czerwca 2017 r.
do 
19 lipca 2017 r.
4.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do
3 lipca 2017 r.


27 lipca 2017 r.


5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia kandydata o wyborze tej szkoły.
do 
5 lipca 2017 r.
27 lipca 2017 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo przez kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia orginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i orginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do
11 lipca 2017 r.
do
31 lipca 2017 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
12 lipca 2017 r.

1 sierpnia 2017 r.
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole.
12 lipca 2017 r. 1 sierpnia 2017 r.
 
Copyright © 2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.

Nasze projekty