Start Nasze projekty
Nasze projekty

 


Projekt2017

 

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie nauczania do wymagań regionalnego pracodawcy:

 

---  400 - godzinne płatne staże dla uczniów

---  utworzenie klasy patronackiej specjalizacja technik energetyk/technik mechanik dla przemysłu energetycznego wraz  z opracowaniem i wdrożeniem wysokojakościowego modułowego programu nauczania w oparciu o współpracę: szkoły, przedsiębiorstwa i uczelni wyższej; modułowy program nauczania stanowi punkt wyjścia do realizacji pozostałych zadań projektu, jest kompleksowym programem wsparcia kształcenia kadr dla przemysłu energetycznego; cele kształcenia i materiał nauczania wynikają z przyszłych zadań zawodowych, zajęcia teoretyczne są skorelowane z aktywnością praktyczną uczniów i ukierunkowane na przyszłe kwalifikacje niezbędne do pracy na danym stanowisku

---  doposażenie istniejącej pracowni kształcenia praktycznego CNC we frezarkę numeryczną kompatybilną z istniejącym oprogramowaniem i urządzeniami

---  zajęcia dodatkowe zwiększające kompetencje uczniów w kontekście przyszłego zatrudnienia (kursy CNC tokarka+frezarka, kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze, zajęcia zwiększające kompetencje matematyczne , językowe - angielski, informatyczne, zajęcia w zakresie horyzontalnej specjalizacji poprzez dostęp do bazy dydaktycznej/ laboratoriów i kadry wyższej uczelni - zajęcia nt. spawania laserowego w energetyce, OZE oraz automatyzacji procesu produkcji)

---  wyjazdy edukacyjne krajowe i zagraniczne

 

Galeria zdjęć wykonanych w trakcie realizacji projektu

 

Artykuł dotyczący projektu na stronie Urzędu Miasta Sędziszów

 

 

 


 

 

 

 

 

 Oficjalne otwarcie pracowni obrabiarek CNC


28 kwietnia 2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie, odbyło się uroczyste otwarcie pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, utworzonej w ramach projektu pn. „Chcesz dostać pracę – zdobądź dodatkowe kwalifikacje” finansowanemu z POKL.

 

Artykuł na stronie Gminnego Portalu Informacyjnego.

Galeria zdjęć uroczystego otwarcia.

 


 

Zawarcie współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych

w Sędziszowie a Fabryką Kotłów Sefako

Prawdziwym dowodem uznania dla wieloletniej współpracy, wyrazem szacunku oraz troski o przyszłe losy szkoły i zakładu było porozumienie, które podpisali w dniu 10 marca 2014 roku  przedstawiciele dwóch zaprzyjaźnionych instytucji: dyrektor ZSP w Sędziszowie Leszek Szkliniarz i Marek Trawiński, prezes Fabryki Kotłów ,,Sefako”S.A. Postulaty nowej umowy zawierały kontynuację dotychczasowych działań w zakresie praktycznego szkolenie na terenie zakładu „Sefako”.

Nowością była wyjątkowa oferta płatnych staży  przeznaczonych dla absolwentów naszej szkoły z możliwością zatrudnienia najlepszych pracowników.

 

Artykuł na stronie UM w Sędziszowie

 


 

 


Artykuł o Projekcie na stronach Urzędu Miejskiego Sędziszowa.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w prezentacji.

Informacje dla uczniów.

W galerii zdjęcia z realizacji projektu.

 


 

 

Aktualnie uczestniczymy w projekcie edukacyjnym
"STAWIAM NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ !!!"


Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach POKL
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Działania w ramach projektu obejmują lata 2011/2012 oraz 2012/2013.

 

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego,  a także podstaw przedsiębiorczości
oraz praktyk zawodowych przez uczniów szkół
i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Organizatorem jest Dom Doradztwa Biznesowego "MM" z siedzibą w Kielcach. Projekt polega on na przeprowadzeniu prelekcji, doradztwa zawodowego, warsztatów psychologicznych oraz szkoleń z podstaw przedsiębiorczości dla uczniów klas drugich i trzecich. Uczniowie mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w ogólno-wojewódzkim projekcie, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra psychologów, doradców, szkoleniowców oraz przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw. Każdy uczestnik otrzymuje na zajęciach bezpłatne materiały szkoleniowe, catering oraz ciekawe gadżety. Wszyscy uczniowie mają dostęp do specjalnie przygotowanej w tym celu platformy poradnictwa psychologicznego On Line, z którego mogą korzystać w przypadku braku śmiałości w bezpośrednich rozmowach z psychologiem. Organizatorzy przeprowadzą również konkurs z wiedzy o przedsiębiorczości, gdzie 10 % najlepszych uczniów, wyłonionych spośród 35 szkół biorących udział w projekcie, zostanie nagrodzonych  praktykami zawodowymi.

Projekt przyczyni się do wzrostu świadomości uczestników w zakresie uzależnień oraz podniesienia wiedzy z podstaw przedsiębiorczości. Ułatwi uczniom poruszanie się na obecnym rynku pracy,wspomoże działania wychowawcze, jak również pozostałe inicjatywy realizowane przez szkołę w tym zakresie.

 


 
Copyright © 2021 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.

Nasze projekty