Start Egzamin maturalny

 

 

 

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje dotyczące egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2019/2020

 

matura

 
Harmonogram egzaminów maturalnych w 2020 roku

 

Cześć pisemna egzaminów

8 czerwca godz. 9:00 język polski poziom podstawowy

9 czerwca godz. 9:00 matematyka poziom podstawowy

10 czerwca godz. 9:00 język angielski poziom podstawowy

10 czerwca godz. 14:00 język angielski poziom rozszerzony

16 czerwca godz. 14:00 WOS poziom rozszerzony

18 czerwca godz. 14:00 język niemiecki poziom rozszerzony

19 czerwca godz. 9:00 geografia poziom rozszerzony

 

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2020 roku - aktualizacja z dnia 20 maja 2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej formule" obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - aktualizacja z dnia 20 maja 2020 r.Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego

 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w nowej formule, zdaje obowiązkowo:

w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)

- jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: 

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • j. język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) n. język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.


  

 


 
Copyright © 2021 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.

Nasze projekty