Start Ogłoszenia

 

 

info

Tablica ogłoszeń ZS w Sędziszowie

 

 Egzamin maturalny

30 września 2019 r. Upływa termin złożenia do Dyrektora szkoły wstępnej deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w 2020 r. Termin ten dotyczy uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 roku.

do 7 lutego 2020 r. Uczeń (absolwent) składa ostateczną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Niezłożenie ostatecznej deklaracji jest jednoznaczne z tym, że wstępna deklaracja staje się ostateczną.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (tzw. "nowy" egzamin)
zgodnie z podstawa programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.

 

Sesja 1. 2020 Zima (styczeń  - luty 2020 r.)

termin składania deklaracji przez ucznia/ słuchacza/ absolwenta  - do dnia 09.09.2019 r.

 

Sesja 2. 2020 Lato (czerwiec - lipiec 2020 r.)

termin składania deklaracji przez ucznia/ słuchacza/ absolwenta  - do dnia 22.02.2020 r.

 

Uwaga ważne!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpią do egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 i nie zdadzą tego egzaminu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników mają możliwość złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2020 u dyrektora swojej szkoły.

 
Copyright © 2020 Zespół Szkół w Sędziszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.

Nasze projekty