Ogłoszenia szkolne
Start Ogłoszenia

 

 

info

Tablica ogłoszeń ZSP w Sędziszowie

 

 Egzamin maturalny

30 września 2018 r. Upływa termin złożenia do Dyrektora szkoły wstępnej deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w 2019 r. Termin ten dotyczy uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 roku.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (tzw. "nowy" egzamin)

Sesja 1     styczeń  - luty 2019 r.

termin składania deklaracji przez ucznia/ słuchacza/ absolwenta  - do dnia 09.09.2018 r.

Sesja 2     czerwiec - lipiec 2019 r.

termin składania deklaracji przez ucznia/ słuchacza/ absolwenta  - do dnia 18.02.2019 r.

Uwaga ważne!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 i nie zdali tego egzaminu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników mają możliwość złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2019 u dyrektora swojej szkoły.

 
Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.

Nasze projekty