Ślubowanie uczniów klasy I - 2017
Start Aktualności Ślubowanie uczniów klasy I - 2017

 

Uroczyste ślubowanie uczniów klasy I Technikum

oraz podpisanie umowy patronackiej z SEFAKO S.A


W poniedziałek 30 października 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie  odbyła się uroczystość ślubowania uczniów  klasy I technikum oraz podpisanie umowy patronackiej z firmą SEFAKO S.A.

Dla uczniów klasy I o profilu technik mechanik dla branży energetycznej był to wyjątkowy dzień.

Na wstępie dyrektor szkoły Leszek Szkliniarz przywitał przybyłych na uroczystość gości, rodziców, nauczycieli i uczniów.

Uroczystość swoją  obecnością uświetnili  : Burmistrz Sędziszowa  Wacław Szarek, przedstawiciel Marszałka Województwa Bogusława Wypych -Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie Małgorzata Krawiec - Inspektor Wydziału Oświaty, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Karol Kaczmarski oraz Kamila Bęben Konsultant ŚCIiTT, przedstawiciele SEFAKO S.A  - mecenas Remigiusz Ciosek oraz Emil Opałka Kierownik Działu Badań i Rozwoju.


Dyrektor ZSP w Sędziszowie Leszek Szkliniarz  zapoznał zebranym z dotychczasową realizacją zadań w ramach projektu „SPECJALIZACJA ZAWODOWA DLA BRANŻY HORYZONTALNEJ - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  ENERGETYCZNY NA POTRZEBY ŚWIĘTOKTZYSKIEGO PRZEMYSŁU”. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie nauczania do wymagań regionalnego pracodawcy.

Współpraca  z partnerami tego projektu : Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach, Politechniką Świętokrzyska oraz  Fabryką Kotłów SEFAKO.S.A w Sędziszowie umożliwiła naszym uczniom uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych w zakresie OZE (odnawialne źródła energii), automatyzacji procesów produkcji i spawania laserowego w energetyce na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach , w praktykach i płatnych stażach zawodowych w Fabryce Kotłów SEFAKO S.A w Sędziszowie oraz  w wielu wyjazdach krajowych i zagranicznych związanych z zawodami technicznymi. Nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli praktyki zawodowe w zakładzie SEFAKO S.A. a szkoła wzbogaciła się o nowoczesna pracownię obrabiarek CNC.

Planuje się także zakupienie centrum obróbczego  CNC i przeszkolenie nauczycieli w jego użytkowaniu, co pozwoli na zorganizowanie  specjalistycznych  kursów obsługi tokarki i frezarki, jak również kursu  spawalniczego MAG i TIG.


Następnym punktem uroczystości było odczytanie w nawiązaniu do aktu podpisania umowy patronackiej dyrektora szkoły  i Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.  zobowiązań stron w ramach patronatu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie reprezentował dyrektor  Leszek Szkliniarz, natomiast Fabrykę Kotłów SEFAKO S.A w Sędziszowie  w zastępstwie prezesa Antoniego Pietkiewicza mecenas Remigiusz Ciosek.


Tą oficjalną część uroczystości zakończyło  ślubowanie objętej patronatem  kl.I  technikum ZSP w Sędziszowie. Nowi uczniowie, którzy zostali przyjęci do społeczności szkolnej, ślubowali na sztandar szkoły rzetelnie i uczciwie  wypełniać obowiązki ucznia, szanować tradycję i dobre imię Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Następnie zaprezentowali krótki program artystyczny, który przygotowali wspólnie z wychowawcą Anną Bezą. W poezji przeplatanej muzyką  znalazły się aforyzmy przekonujące o wartości wiedzy i nauki.

Trzymając w rękach kosz z ziarnem, symbolizującym dostatek słowa i  pracę  tych, którzy będą troszczyć się o ich wychowanie  - uczniowie zapewniali, że ich wysiłek nie pójdzie na marne.

,, A ziarno, gdy dobre, nie pójdzie na marne,

Nie pójdzie na marne, choć silny wiatr wieje ,

choć trochę naddziobią je wrony i kruki.

Plon zbiorą choć nie my, to nasz prawnuki”


Tekst : Anna Beza

 

Zachęcamy do przeczytania artykułu ze strony Echa Dnia 
Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.