Start Aktualności Zawodowcy dla przemysłu 4.0

Rozpoczynamy projekt „ZAWODOWCY DLA PRZEMYSŁU 4.0 WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POTRZEBY REGIONALNEGO PRZEMYSŁU W OBSZARZE HORYZONTALNEJ SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ENERGETYCZNY”

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w partnerstwie z naszą szkołą oraz Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. rozpoczyna realizację projektu w ramach Poddziałania 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Projekt zakłada utworzenie klasy pod patronatem Fabryki Kotłów SEFAKO S.A., w której w ścisłej współpracy z pracodawcą
będziemy kształcić  techników mechaników dla branży energetycznej. Realizowane będą również:

  • płatne staże dla uczniów
  • szkolenia i kursy zawodowe: CNC, CAD/CAM, na podstawowe uprawnienia spawalnicze MAG i TIG
  • działania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy w tym  m.in. wyjazdy edukacyjne, konkursy zawodowe, projekty edukacyjne
  • doposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu oraz pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

 

 

Zachęcamy do przeczytania artykułu ze strony Echa Dnia 

 
Copyright © 2021 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.