Start Aktualności Kampania "Pomarańczowej wstążki"

Kampania Pomarańczowej Wstążki | jedrzejow.pl

V Powiatowa Kampania „Pomarańczowej Wstążki” 1–19 listopada

Już po raz piąty nasza szkoła włącza się w ogólnoświatową i ogólnopolską kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Celem kampanii jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań zawiązanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Kampania zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zarówno podstawowych praw dziecka mianowicie: prawa do życia i rozwoju oraz prawa do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, a także na prawo do zachowania przez dziecko tzw. dóbr osobistych, do których zalicza się, m.in. cześć, wizerunek, życie rodzinne, więź rodzinna i nietykalność cielesna.

Przemoc psychiczna i fizyczna nie tylko naruszają w/w prawa i dobra osobiste dziecka, ale też powodują szkody fizyczne i psychiczne ( często nieodwracalne ) oraz niewyobrażalne cierpienie, których dziecko doznaje od najbliższych mu osób, które powinny je chronić.

Pamiętajcie, że pomimo pandemii i ograniczonych kontaktów  nie jesteście zostawieni sami ze swoimi problemami. Szkoła i inne instytucje są zawsze gotowe Was wspierać i w razie konieczności udzielić pomocy.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami przybliżającymi problem prowadzonej kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać.

>>>INFORMACJA O KAMPANII POMARAŃCZOWEJ WSTĄŻKI<<<

>>>INFORMACJA O BEZPŁATNYCH DYŻURACH SPECJALISTÓW<<< 
Copyright © 2021 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.