Aktualności
Start Aktualności
Aktualności

 

Dnia 2 grudnia w Samorządowym Centrum Kultury w Sędziszowie odbyły się obchody Dnia Honorowego Dawcy Krwi. Podczas uroczystości uhonorowano krwiodawców, złożono im podziękowania za dzielenie się z innymi potrzebującymi pomocy - "własną krwią".
Za ogromne zaangażowanie w organizację kolejnych akcji oddawania krwi na terenie naszej gminy uhonorowany został Bartosz Flisowski - uczeń klasy 4 tm naszego Technikum. Klub Honorowego Dawcy Krwi w Sędziszowie w poczet nowych członków przyjął 15 nowych osób, wśród których znalazło się aż ośmiu uczniów naszej szkoły. Książeczkę honorowego dawcy krwi odebrali uczniowie klasy 3 tmi: Kamil Czerwiec, Piotr Liburski, Dominik Kowalski, Filip Morawski, Krystian Nawrocki, Szymon Nowak, Patryk Wątor i Łukasz Zbroiński. Uroczystość została uświetniona specjalnie przygotowaną oprawą artystyczną, w której, co warto zaznaczyć mieli swój udział uczniowie naszej szkoły. Kamil Wiekiera - uczeń klasy 4 tm doskonale wcielił się w postać imitującą tzw. "kropelkę krwi", zaś Kamil Czerwiec - uczeń klasy 3 tmi dał popis swoich zdolności recytatorskich odczytując strofy wiersza napisanego z potrzeby chwili przez pana Ottona Grynkiewicza.

Pamiętajmy, że pomimo olbrzymiego postępu medycyny i biotechnologii z nią związanych nic tak naprawdę nie jest w stanie zastąpić krążącej w naszych żyłach krwi.

"Oddając krew - ratujemy życie".

A.K.

 

 

 

 


 

Jasełka w ZSP Sędziszów

W dniu 22.12.2016r. o godzinie 10:00 w naszej szkole młodzież pod przewodnictwem ks.Łukasza Parzniewskiego, przedstawiła jasełka. Wykonane zostały w formie: "Teatr cieni" - na podstawie Biblii i połączone z reportażem. W wywiadzie dzieci ze szkoły podstawowej wypowiadają się na temat adwentu i świąt Bożego Narodzenia. W jasełkach udział wzięli uczniowie: Adrian Bratek, Kamil Płatek, Michał Saska, Daniel Persona, Kamil Czerwiec, Filip Morawski, Dominik Kowalski, Łukasz Zbroiński, Krystian Nawrocki, Radosław Gryń.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał Pan Dyrektor Leszek Szkliniarz, który podziękował za przygotowanie widowiska oraz złożył wszystkim obecnym życzenia.


 

 


 
Ślubowanie 2016

 

 

„NIE MOŻNA PYTAĆ ŻYCIA O SENS,

MOŻNA MU TYLKO SAMEMU SENS NADAĆ”

Romain Gary

 


 

Hasło francuskiego pisarza stało się mottem przewodnim tegorocznej uroczystości ślubowana klas I technikum mechanicznego.

27 października, najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali formalnie wprowadzeni w poczet społeczności szkolnej.

W akademii, tradycyjnie, uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej placówki, grono pedagogiczne oraz  rodzice. Z pośród zaproszonych gości zaszczycił nas swoją obecnością burmistrz Sędziszowa Pan Wacław Szarek.

Zanim uczniowie przystąpili do oficjalnego ślubowania, głos zabrał Pan Dyrektor Leszek Szkliniarz  oraz Pan Burmistrz Wacław Szarek.  Skierowali oni kilka pokrzepiających słów w kierunku uczniów klasy I. Następnie uczniowie prowadzący akademię, M. Saska oraz M. Kulesza       z klasy II TM, powitali nowych kolegów w swoim gronie. Ta część uroczystości miała na celu uświadomić młodym ludziom, że ich wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka.  Należy pamiętać o tym, że szkoła może dać w życiu bardzo wiele. Pod warunkiem, że potrafimy nie tylko brać, ale jesteśmy także w stanie dawać coś od siebie. Przede wszystkim swój czas, swoje chęci, pomysły, talenty albo po prostu obecność, bo to z niej rodzą się wszelkie inne relacje i wspólne dobro.           Po tych wystąpieniach, uczniowie klasy pierwszej TM złożyli  ślubowanie   i zostali formalnie pasowani na ucznia przez Pana Dyrektora Leszka Szkliniarza.

Na tym zakończono część oficjalną uroczystości, po której prowadzący,     w kolejnych przemówieniach, radzili młodszym kolegom jak postępować, aby odnosić sukcesy i jakich niebezpieczeństw czyhających dzisiaj na młodego człowieka, wystrzegać się,  aby nie ponieść porażki. Na koniec, Pan Dyrektor podziękował wszystkim za przybycie na akademię oraz dodatkowo, Pani Renacie Wcisło i Jagodzie Wojewodzie za przygotowanie tegorocznej uroczystości ślubowania.

 

R. Wcisło

 

 


 

 

 

 

Obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości w ZSP w Sędziszowie

 


11 listopada obchodzimy 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To jedno z najważniejszych świąt narodowych upamiętniających odzyskanie wolności po 123 latach zaborów. Data 11 listopada skłania nas do przypomnienia losów Ojczyzny i do szacunku dla tych, którzy podjęli wyzwanie historii, potrafili wywalczyć, zorganizować i wreszcie obronić odrodzone państwo.

Dnia 10 listopada 2016 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, którą przygotowali uczniowie klas II-IV pod kierunkiem pani Jolanty Kudły, pana Jarosława Pieca i pani Agnieszki Kwiecień. Przy pomocy bogatego programu artystycznego młodzież zabrała całą społeczność szkolną w podróż do przeszłości. Przypomniała najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju, które doprowadziły do odzyskania niepodległości. Podczas przedstawienia uczniowie wsłuchiwali się w pieśni, wiersze i słowa ukazujące naszą piękną, lecz trudną historię. Okupiona wieloma ofiarami droga do wolności prowadziła od czasów I rozbioru Polski, przez Powstania i I oraz II Wojnę Światową, aż po radość wyrażoną z faktu, że możemy żyć we własnym, wolnym kraju.  Pięknym dopełnieniem tej ważnej uroczystości były czerwono-białe flagi wręczone na pamiątkę tego spotkania i zaproszenie do wspólnego śpiewania patriotycznych pieśni. Po zakończeniu przedstawienia Pan Dyrektor podziękował obecnym za udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, który jak dodał – niech  będzie świadectwem patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń a także dumy z życia   w wolnej i demokratycznej Ojczyźnie. W imieniu organizatorów gminnych uroczystości serdecznie  zaprosił także do licznego  i radosnego świętowania tego szczególnego wydarzenia z kart naszej historii, pamiętając o znaczeniu wolności jako wartości, o którą musimy  dbać wspólnie przez całe życie.

 

Kocham Cię, Polsko, za przyszłość Twą jasną,
drogę szczęśliwą aż przez pokolenia,
za zdrową młodzież, co czci ziemię własną,
za to, co trwałe i to co się zmienia.

Kocham Cię, Polsko! Kocham Cię, Polsko! Kocham Cię!

 

 


 

 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

17 października 2016 r. odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Święto polskiej szkoły, to dzień szczególny, to święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkołę prowadzą i nadzorują. W tym dniu mamy okazję złożyć wszystkim nauczycielom nasze podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Za to, że dają najcenniejszy i najtrwalszy podarunek, jaki można dać dziecku – wykształcenie. Na uroczystości zgromadzili się nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych i słowie wstępnym dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych p. Leszek Szkliniarz skierował do grona pedagogicznego wiele ciepłych słów, życząc dużo sił do podejmowania wyzwań jakie czekają nas w pracy z młodzieżą. Następnie młodzież z klasy II TM, III TMI i IV TM zaprosiła zgromadzonych do obejrzenia części artystycznej, przygotowanej przez Panią: Annę Bezę. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytując wiersze poświęcone pracy nauczyciela. Były piękne życzenia i sceny pokazujące w żartobliwy sposób nauczyciela i ucznia. Życzenia i podziękowania za trud pracy złożyli również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy obdarowali zebranych słodkim upominkiem. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom życzymy dalszych sukcesów w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

W. D.


 

 

 


 

 

 

Dnia 3 czerwca 2016 roku w Warszawie, w ramach Konferencji Finałowej pt „Wysoka jakość polskiej szkoły zawodowej w (dobrej) praktyce”, nasza szkoła otrzymała tytuł "SZKOŁY ZAWODOWEJ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI". Praktyka „Efektywna współpraca
z pracodawcą sukcesem do rozwoju
szkoły oraz ucznia - przyszłego fachowca” zgłoszona przez naszą placówkę w pierwszej edycji 2016 konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości - ESQA”, organizowanego jako element projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu jakości” realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy” oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty z wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Słowenii i Estonii w ramach programu ERASMUS+ została zakwalifikowana jako „Dobra praktyka” w dziedzinie zapewniania jakości kształcenia zawodowego. Dzięki temu, podczas uroczystej gali konkursowej, w trakcie konferencji podsumowującej projekt „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości” nasze Technikum otrzymało za tę praktykę dyplom z tytułem „Szkoły zawodowej najwyżej jakości”.


Film z momentu wręczenia nagrody

 

Dyrektor Leszek Szkliniarz odebrał Certyfikat "Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości"
z rąk Pani Aureli Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty/na zdjęciu/.

Jak podkreślił Dyrektor ZSP - Pan Leszek Szkliniarz : „…ten kolejny już sukces naszej szkoły to wynik ciężkiej, systematycznej pracy całej społeczności szkolnej. Wyróżnienie
to podkreśla prestiż naszej placówki oraz tworzy jej pozytywny wizerunek nie tylko powiecie, czy w województwie ale również w całym kraju. Warto zaznaczyć, iż współpraca
z zakładem pracy o profilach produkcyjnych tożsamych bądź zbliżonych do profili zawodowych, w jakich kształci nasza szkoła jest jedną z najbardziej skutecznych metod zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia zawodowego, ponieważ zapewnia dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych zawodowych i zwiększa ich szanse
na rynku pracy. Motywuje również młodzież do wytrwałej pracy i osiągnięcia sukcesu. Zarówno ze względu na zajęcia praktyczne, jak również  praktyki w ramach których można zdobyć dodatkowe kwalifikacje, wpływa nie tylko na nabycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych, ale również zwiększa szanse absolwenta naszej szkoły na rynku pracy. Jesteśmy szkołą
dającą duże możliwości.
Należy szczególnie podkreślić, że nie byłoby to możliwe bez zrozumienia i ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników – Fabryki „SEFAKO”S.A, niezależnie od stanowiska i funkcji. Za ich bezinteresowne zaangażowanie w proces współpracy ze szkołą chcemy wyrazić im wielkie wyrazy uznania
i słowa podziękowania."

 

A.K


 

Ostatni dzwonek


29 kwietnia 2016 roku zabrzmiał już ostatni dzwonek dla absolwentów  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie i z żalem musieliśmy rozstać się z uczniami klasy czwartej,  kształcącej w dwóch zawodach technik mechanik i technik informatyk.
W tym wyjątkowym dniu atmosferę wzruszenia przeżywaliśmy w towarzystwie znakomitych gości -  Wicestarosty Powiatu Jędrzejowskiego  Janusza Grabka, Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów Wacława Szarka oraz przedstawicieli Fabryki Kotłów  Sefako S.A. – Janusza Błońskiego  i Elżbiety Władymiruk. Obecni byli również  dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawczyni Agnieszka Kwiecień  oraz rodzice.

Nasza szkoła posiada własna tradycję,  związaną z uroczystością pożegnania absolwentów. Zgodnie z jej regułami młodsze roczniki uczniów przedstawiły specjalnie przygotowany na tę okazję program artystyczny. Natomiast absolwenci podsumowali swój pobyt w szkole w postaci krótkiej i  zabawnej historii, połączonej z prezentacją zdjęć.

Bardzo ważnym punktem uroczystości jest także uhonorowanie dyplomami
i nagrodami przez dyrektora Leszka Szkliniarza  i burmistrza  Wacława Szarka najlepszych tegorocznych absolwentów, którzy dali się poznać jako bardzo dobrzy uczniowie, artyści, sportowcy, honorowi krwiodawcy i będą, jak ich poprzednicy, chlubą technikum. Najwyższe wyniki w nauce uzyskał przyszły informatyk  - Piotr Warot.

Na  szczególne wyróżnienie i nagrody specjalne, które  ufundował  Prezes Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A., zasłużyli  najlepsi w zawodzie technik mechanik : Kordian Jakubski, Michał Tomasik i Mateusz Pechta.

Przed nimi egzamin dojrzałości  oraz najdłuższe w życiu wakacje. Trzymajmy  kciuki
i pocieszajmy się  słowami piosenki, którą wykonali  żegnający się
ze szkołą  uczniowie:

Życie, to są chwile, chwile 

tak ulotne, jak motyle, 

a zegar daje znak, 

nie zatrzymasz go i tak. 

Więc wspominaj chwile mile, 

przecież było ich aż tyle... 

Zegar nie zaszkodzi nam, 

niech czas biegnie, co mi tam!


 

Mówią o nas w telewizji świętokrzyskiejFilmy pomagające w wyborze zawodu

 


 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

w Sędziszowie

LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU


Rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy
dla szkoły” – IV edycja organizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.


Celem konkursu trwającego od października 2015 roku było wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność we
współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach.Szkoły zaprezentowały dobre praktyki w zakresie współpracy z wybranym pracodawcą.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie

oraz Fabryka „SEFAKO”S.A  zostali laureatami

tegoż konkursu w branży mechanicznej.Jak podkreślił Dyrektor ZSP - Pan Leszek Szkliniarz „... pokazanie współpracy
z Pracodawcą nie jest zadaniem łatwym i wymaga dużego zaangażowania
oraz wysiłku. My staraliśmy się pokazać  różne  i ciekawe formy współpracy,  które realizujemy w sposób ciągły od początku istnienia szkoły.
Kolejny sukces naszej placówki podkreśla jej prestiż oraz tworzy jej pozytywny wizerunek
nie tylko powiecie, czy w województwie ale również w całym kraju.
To kolejne wyróżnienie, które przypadło w udziale naszej szkole jest nie tylko powodem do dumy ale również bodźcem dla nas wszystkich do dalszej, intensywnej oraz bardziej efektywnej pracy. Chcemy aby nasza placówka była godna zaufania ze względu na dbałość o wysoki poziom nauczania i wychowania. Jako szkoła kształcąca w zawodzie staramy się być
wiarygodnym partnerem
dla ucznia.”/Statuetka za zajęcie I miejsca/

 

„Wybierz sobie zawód, który lubisz,

a przez całe życie nie będziesz musiał pracować...”


/Konfucjusz/

A.K

 

Artykuł na stronie organizatora konkursu

 


 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sędziszowie w SIÓDEMCE

szkół zawodowych  województwa świętokrzyskiego wyróżnionych

przez Ministra Gospodarki za promowanie i realizację

szkolnictwa zawodowego

oraz efektywną współpracę z pracodawcami!

W słoneczny poniedziałek, 27 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach  kilkudziesięciu  sygnatariuszy podpisało porozumienie 
w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej. Inicjatorami tego przedsięwzięcia były Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Głównym celem inicjatywy jest współpraca między sygnatariuszami i przyszłymi partnerami w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego oraz ściślejsze powiązanie kształcenia zawodowego
z potrzebami przedsiębiorców. 
Patronatu inicjatywie udzielili Minister Gospodarki  - Pan Janusz Piechociński
i Minister Edukacji Narodowej - Pani Joanna Kluzik - Rostkowska. Wśród sygnatariuszy znalazły się instytucje szkolnictwa wyższego, szkolnictwa zawodowego, przedsiębiorstwa, instytucje wsparcia biznesu i przedstawiciele władz województwa. Podczas spotkania wręczono nagrody Ministra Gospodarki
dla instytucji, które jak dotąd najbardziej efektywnie współpracowały ze szkołami zawodowymi. Otrzymały je: Fabryka Kotłów SEFAKO w Sędziszowie, ELTEL Networks, Odlewnie Polskie, MESKO, CELSA Huta Ostrowiec oraz Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich. Statuetki i dyplomy wręczyli:  Wiceminister Gospodarki  -  Pan Arkadiusz Bąk oraz Pan Cezary Tkaczyk - prezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. 
Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i na rzecz lokalnego rynku pracy uhonorowanych zostało  również  siedem z 291 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego współpracujących z firmami.  Nagrody SSE „Starachowice”S.A. otrzymały następujące szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie, Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich.

Więcej zdjęć w galerii.

A.K

 

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE


w ramach V Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu

 

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach odbyła się kolejna edycja cyklu imprez edukacyjnych w ramach
V Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Głównym celem tego przedsięwzięcia  jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa w korzystaniu z zasobów Internetu
oraz propagowanie dobrych obyczajów wśród użytkowników globalnej sieci. 
Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem:Lepszy Internet zależy od Ciebie! 

Szanuj prawo autorskie i chroń dane osobowe w sieci.

 


Na zdjęciu Kamil Wiekiera z wychowawczynią - p. Wiktorią Dąbkowską

 

W ramach V SDBI odbyły się zajęcia warsztatowe, prezentacje, pogadanki, dyskusje panelowe oraz inscenizacje.Punktem kulminacyjnym było rozstrzygniecie konkursu, w którym wzięło ponad 700 uczniów spośród których wyłonio 59 finalistów.


Wśród wyróżnionych laureatów i nauczycieli znaleźli się Kamil Wiekiera - uczeń klasy trzeciej Technikum w Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie, oraz opiekun
p. Marta Jawor
– nauczyciel informatyki.

 

Studniówka 2016  ZSP


w Sędziszowie za nami


Kameralny charakter miała studniówka uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sędziszowie ,która odbyła się w sobotę 6 lutego 2016 roku.Młodzież jednej klasy technikum – IV tmi bawiła się w miejscowej restauracji,, Złota Róża”.

Część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 19 .OO przemówieniem dyrektora szkoły Leszka Szkliniarza, który powitał zaproszonych gości, m.in. burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka i przewodniczącą Rady Powiatu panią Ewę Kubas- Samociuk, a także rodziców, nauczycieli oraz maturzystów z osobami towarzyszącymi. Przemówienia gości podkreślały wyjątkowość balu studniówkowego i zdarzeń, jakich są zapowiedzią. Dyrektor Leszek Szkliniarz przypomniał,że studniówka to jednocześnie ostatni dzwonek do nauki i życzył zrealizowania życiowych celów. Zapewnił również, że nauczyciele zawsze będą wspierać i cieszyć się z sukcesów i dokonań swoich wychowanków.
W innych wystąpieniach nie zabrakło pochwał i wielu pozytywnych refleksji. Pani Ewa Kubas-Samociuk wyraziła zadowolenie z pracy pedagogów i wysokich wyników
na egzaminach zewnętrznych tego sędziszowskiego technikum.


 

Następnie przyszedł czas na podziękowania uczniów adresowane do wychowawczyni, nauczycieli i rodziców. Jednak prawdziwych wzruszeń dostarczył dopiero
z niecierpliwością  wyczekiwany uroczysty polonez, który tradycyjnie zainaugurował studniówkowy bal i dobrą zabawę. Wszystkim dopisywały humory, a tańcom nie było końca. Po tej wyjątkowej i niepowtarzalnej nocy pozostaną na pewno  piękne pamiątkowe zdjęcia i ,, bezcenne skarby, które podążają
z nami przez całe życie” -  wspomnienia.

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 2 z 3
Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.