Start Aktualności
Aktualności

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 


 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020


2 września był dla naszej szkoły dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020 w obecności wyjątkowych gości: Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw społecznych p. Renaty Kwas, Przewodniczącego Rady Powiatu w Jędrzejowie Marka Mentla oraz p. Elżbiety Władymiruk - przedstawiciela zakładu ,,Sefako S.A.” i rodziców.

Jednocześnie szkoła rozpoczęła nową kartę swojej historii - powitano nowego dyrektora p. Grzegorza Pyzowskiego. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem dyrektora, który podkreślił, że nowy rok szkolny stawia przed szkołą nowe wyzwania i oczekuje owocnej współpracy ze strony pracowników, wychowanków i rodziców. Pełne życzliwości słowa skierował również do pierwszoklasistów, którym otuchy dodawali występujący na akademii uczniowie klasy IV: Szymon Górski, Daniel Stachowicz i Adrian Bratek.

Życzenia, by wspólny trud wychowawczy zaowocował pomyślną przyszłością zakończyły uroczystość szkolną, której przygotowaniem zajęły się p.Agnieszka Kwiecień i J.Kudła. 


 

80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

1 września 2019 r w całej Polsce upamiętniono 80 rocznicę II wojny światowej. W tak ważnym święcie uczestniczyli w Powiatowych obchodach przedstawiciele naszej społeczności szkolnej: Bartłomiej Rosół, Maciej Imiołek, Przemysław Słoka, dyrektor szkoły Grzegorz Pyzowski oraz nauczyciele Jacek Zawadzki i Jarosław Piec. W samo południe przy Pomniku Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej rozbrzmiała syrena, odczytano apel poległych i złożono wiązanki kwiatów.
ZJ

 


 

KOLEJNY ROK SZKOLNY ZA NAMI….

„Biegnij przed siebie,

kierunek trzymaj”

19 czerwca 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie  zakończyli uroczyście zajęcia dydaktyczne.Na uroczystości nie mogło zabraknąć Przyjaciół szkoły: pani Ewy Kubas – Samociuk – Sekretarza Gminy, pana Wacława Szarka - Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów oraz pana Antoniego Pietkiewicza - Prezesa Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.

Ceremonia rozpoczęła się tradycyjnie od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Dyrektor szkoły - Pan Leszek Szkliniarz - w swoim przemówieniu pogratulował wszystkim uczniom, którzy z sukcesem ukończyli kolejny rok nauki. Podkreślił, jak ważna jest systematyczność,  pracowitość i zmaganie się ze swoimi słabościami oraz konsekwencja w dążeniu do celu. Nauczycielom – za to, że pomagali im zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz próbowali rozbudzać ciekawość świata. Jako kończący kadencję na stanowisku dyrektora, Pan Leszek Szkliniarz podziękował nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za to, iż przez prawie 20 lat towarzyszyli mu w codziennej pracy i wspierali w trudnych chwilach. Razem starali się budować dobry wizerunek szkoły i sprostać wymaganiom zmieniających się czasów. Podkreślił, iż ta współpraca była dla niego doskonałą szkołą życia. Podziękował wszystkim za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i życzliwość. Pełnienie funkcji dyrektora było dla Niego  nie tylko czymś, co nobilituje,  ale przede wszystkim czymś co zobowiązuje

Wiele ciepłych słów na ręce Pana Leszka Szkliniarza złożyli również zaproszeni goście.  Dziękowali za to, iż swoją pracą wskazywał, w jaki sposób edukacja może osiągać wysoką jakość i efektywność w zakresie kształcenia zawodowego. Podkreślili, że lata Jego pracy zaowocowały tym, iż sędziszowskie technikum stało się szkołą na miarę XXI wieku. Przez wszystkie lata tworzył pozytywny wizerunek szkoły, dążył do tego , aby szkoła podchodziła do edukacji w sposób nowoczesny, była otwarta na uczniowskie  inicjatywy. Starał się tworzyć dogodne warunki do rozwijania pasji i wspierał talenty młodzieży. Tworzył placówkę inspirującą i twórczą. Z rąk Pana Burmistrza i Pani Sekretarz gminy otrzymał pamiątkową rycinę za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Nie zabrakło również gratulacji dla uczniów za ich sukcesy,  podziękowań za całoroczną, owocną współpracę i życzeń niezapomnianych wakacyjnych wrażeń.

Tegoroczną uroczystości poprowadzili konferansjerzy Przemysław Słoka i Klaudiusz Mastyna uczniowie klasy I TM. Zakończenie roku szkolnego to ważny moment w uczniowskim życiu. Zamykają się drzwi jednej klasy, a otwierają drugiej. Jako podsumowanie wyników całorocznej pracy w dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie nagród uczniom, którzy szczególnie wyróżniali się w roku szkolnym 2018/2019. Nagrodę za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wyróżniającą postawę wobec obowiązków szkolnych oraz wzorową frekwencję otrzymał Przemysław Słoka - uczeń klasy I TM. Dyrektor szkoły  Leszek Szkliniarz wraz z Prezesem Antonim Pietkiewiczem wręczyli nagrody za sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania oraz wzorowe wypełnianie obowiązków w czasie zajęć praktycznych. Zostały one ufundowane przez zakład SEFAKO S.A.,  a otrzymali je:

- z klasy I - Przemysław Słoka, Bartosz Napora, Jakub Seredyka i Mateusz Kwiecień

- z klasy II - Wojciech Molus i Michał Nowak,

- z klasy III Mateusz Osowski i Szymon Górski.

Uczestnikom kursu operatora obrabiarek CNC, przeprowadzonego w laboratorium EXPERT CNC Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu” zostały wręczone Certyfikaty wystawione przez autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy SIEMENS firmę TOCK-AUTOMATYKA Krzysztof Toczydłowski.

Na zakończenie uczniowie technikum podziękowali zaproszonym Gościom za to, że swoją obecnością uświetnili tegoroczną uroczystość oraz  za to, że nigdy nie są Im obce  sprawy naszej szkoły. Panu Dyrektorowi  - za możliwość kształcenia w dogodnych warunkach, za opiekę i troskę okazaną w czasie naszej edukacji.

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.

I tak kolejny rok szkolny przeszedł do historii i rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje!

Wszystkim uczniom, Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły życzymy udanych wakacji, pełnych wrażeń
i słonecznej pogody, aby w trakcie ich trwania nabrali siły i energii na nadchodzący rok szkolny.
Następny dzwonek dopiero we wrześniu !!!

 

Sprzęt nagłaśniający obsługiwali  Dominik Domagała oraz Daniel Stachowicz.
 

STYPENDIUM STAROSTY JĘDRZEJOWSKIEGO

 

W piątek 14 czerwca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Jędrzejowskiego im. Św. Jana Pawła II uczniom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniają się wzorową postawą. Z naszej szkoły stypendium otrzymał Przemysław Słoka uczeń  klasy I tm kształcącej w zawodzie technik mechanik dla branży energetycznej.

 

Serdecznie gratulujemy!!!


Zachęcamy do przeczytania artykułu...  

Zakończenie szkoły klasy IV rocznik 2015-2019

 

Z bagażem pełnym wspomnień i doświadczeń wyruszają w świat …..

26 kwietnia 2019 r . żegnaliśmy uczniów klasy IV tm, której wychowawcą była p. Jolanta Kudła. Tegorocznych abiturientów poza  dyrekcją szkoły, wychowawcą, nauczycielami, przedstawicielami klasy III tm, młodszymi kolegami technikum oraz rodzicami, serdecznymi słowami pożegnali przybyli goście: pan Marek Mentel – przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego, pan Wacław Szarek – Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów, pan Antoni Pietkiewicz – Prezes Sefako S.A., pani Renata Klepko – specjalista do spraw marketingu, promocji krwiodawstwa i transplantologii Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz pan Władysław Zimny – prezes Miejsko – Gminnego Koła Honorowych Dawców Krwi.

Na początku przemówił dyrektor szkoły Leszek Szkliniarz, który przywitał wszystkich przybyłych gości i rodziców tegorocznych abiturientów. Dyrektor życzył abiturientom odwagi i wytrwałości w dążeniu do celów, powodzenia na egzaminach maturalnych i  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie M44.

Przemawiający goście zwrócili uwagę na to, że pewien ważny etap życia właśnie dobiega końca, ale otwiera się przed nimi nowa droga, którą będą już szli jako ludzie dojrzali, co daje im wiele możliwości  i tylko od nich samych będzie zależało, w jaki sposób wykorzystają przekazaną wiedzę i umiejętności zawodowe.

W dalszej kolejności dyrektor wraz z wychowawczynią klasy panią Jolantą Kudłą wręczyli świadectwa ukończenia technikum oraz dyplomy i upominki za najlepsze wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły w zawodach i konkursach  na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym oraz za pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Nagrodzeni  zostali uczniowie: Daniel Persona i Rafał Kasiewicz  za osiągnięcie dobrych wyników w nauce, wzorową postawę, działalność artystyczną i pracę na rzecz szkoły. Dyplomy z podziękowaniem za pracę na rzecz szkoły, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i działalność artystyczną otrzymali: Marcin Ludwiszewski, Kamil Płatek, Michał Saska, Kacper Wachowicz.

Pan Prezes Sędziszowskiej Fabryki Kotłów Sefako S.A. – Antoni Pietkiewicz wręczył każdemu abiturientowi oraz dyrektorowi  upominki z logo SEFAKO.    Na ręce wychowawczyni przekazał bukiet kwiatów z podziękowaniem za trud i wychowanie  męskiej klasy. W podsumowaniu  swojego wystąpienia Prezes  zapewnił, że młodzież od zaraz może podjąć pracę  na terenie zakładu Sefako S.A. i dalej dokształcać się w wybranym przez siebie kierunku.

Następnie Pani Renata Klepko – Specjalistka ds. promocji marketingu, promocji krwiodawstwa i transplantologii Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach wręczyła panu dyrektorowi Leszkowi Szkliniarzowi dyplom za promowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa, podkreślając, że nasze technikum zajmuje czołowe miejsce w oddawaniu krwi, a  klasa kończąca szkołę jest najliczniejszą grupą, która systematycznie oddaje krew od dwóch lat. Pani Renata Klepko i Prezes Honorowego Klubu Krwiodawców pan Władysław Zimny uhonorowali statuetkami  za oddanie 4,5 l krwi pełnej i legitymacjami Honorowy Krwiodawca  uczniów: Daniela Personę, Marcina Ludwiszewskiego, Kacpra Wachowicza. Szczególne podziękowania skierowane były do Daniela Persony, który podczas gali obchodów 40- lecia Klubu Honorowego Krwiodawstwa w Sędziszowie był dzielną ,, Kropelką Krwi ‘’ i na pamiątkę tej akcji   dostał pluszową kropelkę krwi, a druga została przekazana na ręce dyrektora szkoły .

Dyplomami  za dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy drugiemu człowiekowi oraz ratowanie życia poprzez  ,, Dar Krwi – Dar życia ‘’ i aktywne oddawanie krwi uhonorowani zostali: Konrad Gacek, Kasiewicz Rafał, Kitliński Mateusz, Kulesza Michał, Ludwiszewski Marcin, Płatek Kamil, Persona Daniel, Samek Damian, Saska Michał, Sobczyk Kacper, Wachowicz Kacper.

W imieniu abiturientów żegnał zgromadzonych Rafał Kasiewicz, który adresował  słowa podziękowania  do dyrektora szkoły, wychowawczyni, nauczycieli, wszystkich pracowników administracji i obsługi, przekazując na ich ręce symboliczne róże, a wychowawczyni za trud włożony w wychowanie bukiet 30 białych tulipanów.

Podziękowanie pełne wzruszeń i ciepłe słowa, które doprowadziły do tego, że  zakręciła się łezka  abiturientom i rodzicom, wypowiedziała wychowawczyni Jolanta Kudła. Zapewniła, że dopóki chodzi po tej ziemi mogą na nią liczyć, zawsze chętnie im doradzi i pomoże. Nigdy nie zrywała więzi z absolwentami, zawsze chętnie ją odwiedzają i zapraszają na spotkania klasowe. Szczególne podziękowania przekazała rodzicom – paniom  Edycie Personie i Anecie Sobczyk za czteroletnią współpracę, dobre serce i okazałą pomoc,  składając na ich ręce listy z podziękowaniami i upominki.

Słowa podziękowań przekazały, także przedstawicielki klasowej Rady Rodziców pani Edyta Persona i Aneta Sobczyk, które przytaczając  słowa piosenki ,,Każde pokolenie ma własny czas” zauważyły, że dla ich dzieci ten czas właśnie nadszedł i wypełnia się teraz. Wspólnie z nauczycielami uczniowie dzielili swoje pasma sukcesów, porażek i radości. Teraz z bagażem pełnym wspomnień i doświadczeń wyruszają w świat. Szczególne wyrazy uznania i wdzięczności skierowały w stronę wychowawczyni za jej dobre serce, wyrozumiałość i oddanie, jakie włożyła w wychowanie ich dzieci, i ukazanie im  ich miejsca na mapie świata.

Oprawę  artystyczną  i podsumowanie czteroletniej nauki w technikum w formie prezentacji multimedialnej przygotowała pani Renta Wcisło ze swoimi wychowankami kl III tm, za co serdecznie dziękujemy.

 

YK

 

Mamy nowy Samorząd Uczniowski - poznaj wyniki wyborów....

 


 

JUŻ RUSZYŁA ELEKTRONICZNA REKRUTACJA


Informujemy, że od dnia 13 maja 2019 roku został uruchomiony elektroniczny nabór do szkół średnich. W związku z tym kandydaci proszeni są o wypełnienie wniosków w wersji elektronicznej i dostarczenie wersji papierowej do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru. Nadal istnieje możliwość składania wniosków na kwestionariuszach dostępny w zakładce Rekrutacja.

Zapraszamy do zapoznawania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020.

Zapewniamy pomoc w wypełnianiu wniosku w sekretariacie szkoły.


(kliknij poniższy baner aby przejść do strony elektronicznej rekrutacji)

 

 


 

 


 

 

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. ściśle współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie. Celem partnerstwa jest wykształcenie uczniów Technikum Mechanicznego na wykwalifikowanych pracowników, którzy po ukończeniu edukacji będą mogli znaleźć zatrudnienie w SEFAKO.

Bo mieć dobry zawód - to mieć dobrą pracę.

 


 

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

2019 r.

 

5 marca br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej ten ma już swoją długą tradycję i jak co roku przystępują do niego uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Naszą szkołę w eliminacjach gminnych w Sędziszowie reprezentowali 3 uczniowie z klasy IV TM:

1. Kulesza Michał

2. Ludwiszewski Marcin

3. Persona Daniel

Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza część – pisemna – polegała na rozwiązaniu testu składającego się z dwudziestu pytań. Druga część, do której awansowali najlepsi uczniowie z części pisemnej – wymagała odpowiedzi na trudne pytania członków komisji.

Turniej pożarniczy stał na bardzo wysokim poziomie, a zacięta rywalizacja zawodników trwała do samego końca.

Po podliczeniu punktów z części pisemnej i ustnej zwycięzcą w kategorii indywidualnej

w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych został uczeń Naszej szkoły – Marcin Ludwiszewski, któremu serdecznie gratulujemy wyniku i posiadanej wiedzy!

Marcin Ludwiszewski będzie reprezentował również gminę Sędziszów w eliminacjach powiatowych w Jędrzejowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych – medale i power banki. Zwycięskie szkoły zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy, a Marcinowi życzymy powodzenia i sukcesów w eliminacjach powiatowych w Jędrzejowie!

/M. Kowalczyk/

 

 


 

 

 

Z czterodniową wizytą w Pradze…


Młodzież  z klasy I i II technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie gościła w dniach 28 listopad 2018 r. do 1 grudnia 2018 r. w Pradze na terenie Czech i jej okolicach. Był to już drugi wyjazd zagraniczny uczniów naszej placówki. Poprzedni miał miejsce w październiku 2017 r. i był nieco dłuższy, bo 7-dniowy. Obejmował trzy kraje tj. Słowację, Austrię oraz Czechy z najdłuższym i zasadniczym pobytem w Güssing na terenie Austrii. Podobnie jak ostatni wyjazd i ten został zorganizowany w ramach projektu pn. „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu”. Projekt ten realizowany jest, dla przypomnienia, w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach, Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. oraz Politechniką Świętokrzyska w Kielcach, których to przedstawiciele uczestniczyli w wyjeździe.

Grupa młodzieży licząca 15 uczniów wraz z opiekunem Jarosławem Piecem jak i wymienionym przedstawicielami instytucji partnerskich wyruszyła w podróż dnia 28 listopada o godz. 630 z przyszkolnego parkingu. Autokar wygodny i obszerny zapewnił nam komfort podróżowania a i warunki atmosferyczne były dogodne. Zamieszkaliśmy w wygodnym hotelu „Populus” niedaleko centrum Pragi. Po drodze zjedliśmy oczywiście obiad, zaś po rozlokowaniu się w hotelu, smaczną kolację. Kolejny dzień mieliśmy dość intensywny, po śniadaniu w hotelu, wyruszyliśmy na zwiedzanie spalarni odpadów w Malešicach (to jedna z dzielnic Pragi). Na terenie tego zakładu prace związane z wymiana kotła spalającego odpady prowadzą pracownicy SEFAKO S.A., więc nasza wizyta została podyktowana i tym faktem. Nasi uczniowie byli zainteresowani odwiedzanym zakładem i zadawali wiele pytań oprowadzający, którzy służyli fachową pomocą. Wyjaśnień udzielał też Pan Zygmunt Ogórek przedstawiciel SEFAKO S.A. uczestniczący w wyjeździe. PO kliku godzinach zwiedzania udaliśmy się w podróż, tym razem do elektrowni wodnej Stĕchovice położonej kilkadziesiąt kilometrów od miejsca ostatniego pobytu. Na początku zaprezentowano nam film dotyczący historii elektrowni – prowadził ja przedstawiciel zakładu w obecności tłumacza, który towarzyszył nam podczas pobytu w zwiedzanych zakładach. Wizyta przeciągnęła się do późnych godzin popołudniowych, po niej oczywiście powrót na obiadokolację i wypoczynek. W trzecim dniu pobytu tj. w piątek mieliśmy zaplanowane w godzinach popołudniowych zwiedzanie Pragi i nie da się ukryć, że uczniowie na to bardzo czekali, gdyż większość znalazła się w tym pięknym mieście po raz pierwszy. Ale na początek śniadanie i wyjazd do kolejnej elektrowni, tym razem yła to elektrownia  o wdzięcznej nazwie – Orlik. PO jej zwiedzaniu zjedliśmy obiad na terenie ośrodka akademickiego w Pradze (typowo czeski z knedlikami) no i wreszcie zwiedzanie miasta. Przewodnik był Polakiem mieszkającym od wielu lat w Pradze, który starał się przekazywać możliwie wiele ciekawych informacji dotyczących historii miasta i jej zabytków. Dużo można pisać o urokach Pragi i jej zabytkach, kto nie był niech koniecznie jedzie. Młodzież była zauroczona opowieściami i wieczorna wizytą na moście Karola i płynącą pod nim Wełtawą, a pogoda pomimo lekkiego chłodu do wędrówki po mieście była wspaniała. Naszą wędrówkę skończyliśmy około godziny 18 na placu św. Wacława i pod jego pomnikiem. Pozostała kolacja i wypoczynek. W Ostatnim dniu pobytu (01.12.2018 r.) zjedliśmy śniadanie w hotelu i opuściliśmy przyjazny obiekt udając się w podróż do domu. Już w Polsce zjedliśmy o godz. 14 obiad, a o godz. 1630 byliśmy na miejscu. Wrażenia z pobytu, szczególnie młodym uczestnikom wyjazdu, na długo pozostaną w pamięci, bo jest to tak, że kto raz był w Pradze chętnie wraca tam po raz kolejny – tak jak piszący te słowa. Warto było – dziękujemy!    Słowa uznania należą się też młodzieży, za godne i kulturalne zachowanie.

/Jarosław Piec/

  

 

"POCIĄG DO WOLNOŚCI"

 

W piątek 9 listopada 2018 roku , dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sędziszowie wspólnie z zaproszonymi gośćmi –Burmistrzem Sędziszowa Wacławem  Szarkiem i Sekretarz Gminy Ewą Kubas-Samociuk  uczestniczyli w akademii patriotycznej.

Wszyscy z wielką uwagą obejrzeli montaż słowno – muzyczny pt.: Pociąg do wolności przygotowany przez nauczycieli Agnieszkę Kwiecień i Jarosława Pieca. Artyści z klasy IV zabrali widzów w krótką podróż opowiadającą koleje losów Ojczyzny. Symboliczny pociąg historii wyruszył ze stacji „NIEWOLA” i w drodze do stacji docelowej „WOLNOŚĆ” zatrzymywał się na stacjach „POWSTANIA” i ,,I WOJNA ŚWIATOWA”. Informacje historyczne mówiące o blisko półtorawiecznych dążeniach kilku pokoleń Polaków do odzyskania, utraconej na skutek zaborów niepodległości, były przeplecione wierszami upamiętniającymi te wydarzenia.

Recytatorzy w podniosły sposób przedstawili utwory poetyckie podkreślające nastrój lat walki i zmagań z zaborcami. Smutne strofy wierszy przeplatały się z brzmieniem pieśni patriotycznych i legionowych. Podróż POCIĄGIEM DO WOLNOŚCI skłoniła publiczność do refleksji nad  wartością niepodległości, dzisiaj nie zawsze docenianej. Mieszanka emocji od smutku, po radość i dumę towarzyszyła widzom podczas wędrówki po tych kartach historii. Szczególne wzruszenie wywołała u widzów piosenka ,,Dziś idę walczyć mamo”, z którą utożsamiał się każdy.


To był piękny dzień w naszej szkole. Dzień, w którym warto zatrzymać się i pomyśleć o sprawach ważnych dla każdego Polaka. To od nas  tak naprawdę zależy, czy nasz pociąg nie odjedzie z tej bezpiecznej przystani o nazwie WOLNOŚĆ.  Tą istotną  refleksją podsumował wyjątkowe spotkanie Dyrektor Leszek Szkliniarz, który  podziękował  naszej młodzieży za piękną postawę. 

 

Ślubuję...

 

Ślubuję – bo chcę się uczyć, rozwijać i inwestować we własny rozwój.

Ślubuję – bo potrafię dotrzymać słowa danego Nauczycielowi, Dyrektorowi, Rodzicowi, Koledze.

Ślubuję – bo umiem przyznać się do błędu, przeprosić, wyrazić skruchę.

Ślubuję – bo mam moralne zasady i chcę je przestrzegać.

Ślubuję  – bo potrafię potwierdzić czynem ich wartość.

 

 

Jedną z najważniejszych i najpiękniejszych tradycji szkoły jest ślubowanie klas pierwszych.

W obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz swoich Rodziców uczniowie składają uroczystą przysięgę, stając się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.

26 października 2018 r. po raz kolejny przyjęliśmy do naszego grona nowych pierwszaków uczących się w klasie I TM (technik mechanik). Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu, po czym Dyrektor Szkoły – p. Leszek Szkliniarz serdecznie powitał wszystkich uczniów, składając im życzenia wielu  sukcesów w nowej szkole. W słowach skierowanych do nowych członków szkolnej społeczności zawarł przesłanie:

„Wkraczacie w zupełnie nowy etap życia, prowadzący ku dorosłości, to jedna z najważniejszych dróg, dlatego trzeba ją pokonać pieszo i nie na skróty. To Wy zdecydujecie, czy ta droga będzie wyboista. Jakakolwiek by nie była, na pewno pozwoli Wam świadomie budować własne JA. Ważne, abyście tą drogą nie kroczyli sami”.

Następnie zaapelował do pierwszoklasistów, by słowa wypowiedziane w czasie ślubowania, na stałe pozostały w ich sercach i umysłach.

Po przemówieniu Pana Dyrektora nastąpiło uroczyste ślubowanie. Przedstawiciele klasy pierwszej zostali poproszeni na środek, by ślubować na sztandar, pozostali pierwszoklasiści również powtarzali słowa ślubowania:


„My, uczniowie rozpoczynający naukę w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

w Sędziszowie, w obecności zaproszonych Gości, Pana Dyrektora, nauczycieli, rodziców

i starszych kolegów, uroczyście ślubujemy:

 

  • godnie reprezentować Szkołę,
  • okazywać szacunek Nauczycielom, rodzicom oraz pracownikom szkoły,
  • systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy,
  • wyrabiać w sobie wolę, koleżeńskość, uczciwość, odwagę i prawdomówność,
  • pracować rzetelnie dla chwały i szczęśliwej przyszłości naszej Ojczyzny – Rzeczpospolitej Polskiej,
  • nie czynić nic, co mogłoby splamić dobre imię Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie, do którego od tej chwili należymy!”

 

 

Po ślubowaniu nastąpiło jeszcze jedno bardzo ważne i uroczyste wydarzenie – pasowanie na Ucznia Technikum, którego dokonał Dyrektor Szkoły Pan Leszek Szkliniarz. Następnie przewodniczący klasy I, Bartosz Napora, przekazał Panu Dyrektorowi pamiątkowy Akt Ślubowania z podpisami pierwszoklasistów.

Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele  instytucji wspierających pracę szkoły: Pan Wacław Szarek – Burmistrz Sędziszowa, Pani Ewa Kubas–Samociuk – Przewodnicząca Rady Powiatu i Sekretarz Gminy oraz Pani Małgorzata Krawiec – Inspektor Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. To dla nas niezwykle ważne, iż pośród bardzo licznych codziennych obowiązków przybyli goście znaleźli czas, by wspierać swą życzliwą obecnością oraz serdecznym słowem skierowanym do naszych „bohaterów”, jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu naszej szkoły. Podczas uroczystości nie zabrakło także Rodziców – wierzymy, że to zapowiedź współpracy ze szkołą i uczestniczenia w jej życiu na całe cztery lata.

Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy pierwszej. Sala gimnastyczna przeistoczyła się w wielką scenę, na której zabrzmiały wiersze Marii Konopnickiej, Adama Asnyka, Konstantego Indelfonsa Gałczyńskiego, Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. Te na pozór stylistycznie odległe od siebie teksty kultury okazały się prawdziwą skarbnicą przemyśleń na temat kondycji współczesnego człowieka. Stały się odpowiedzią na pytania: „Dokąd zmierza świat? Co naprawdę liczy się w życiu? Jak żyć, by żyć godnie i jednocześnie pełnią życia, by móc się nim cieszyć?”

Ślubowanie było bardzo uroczyste dzięki uczniom z klasy II oraz I. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by tegoroczna uroczystość mogła odbyć się w takim kształcie, a więc konferansjerom: Karolowi Kaczorowi, Michałowi Powierzy, debiutantom w tej roli - Jakubowi Seredyce oraz Klaudiuszowi Mastynie, recytatorom: Dominikowi Domagale, Sebastianowi Franczakowi, Mateuszowi Janasowi, Nikolasowi Stelmasińskiemu, Bartoszowi Napora, Przemysławowi Słoka, Mateuszowi Kwietniowi, Bartoszowi Szydłowskiemu oraz Patrykowi Synalowi - odpowiedzialnemu za dźwięk oraz obsługą techniczną. Nie można również pominąć w podziękowaniach Pocztu Sztandarowego w składzie: Wojciech Molus i Bartłomiej Rosół – asysta oraz Szymon Górski – chorąży.

Przez najbliższe lata, obecni pierwszoklasiści, budować będą wizerunek Technikum w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie, biorąc aktywny udział w życiu szkoły i reprezentując ją na zewnątrz. Podniosła atmosfera, tekst przysięgi, symboliczny moment ślubowania na sztandar, na długo pozostaną w ich pamięci.

/mj/
 

 


OGÓLNOPOLSKI SUKCES NASZEGO TECHNIKUM

„Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału”

– tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.”


/James Madison/


Nasze Technikum wzięło udział w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2018”, którego organizatorem była Fundacja Fundusz Współpracy, a współorganizatorami Kuratorium Oświaty w Warszawie,  Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.

Praktyka pt. „MECHANIK NA MIARĘ XXI WIEKU.” zgłoszona przez  naszą placówkę została uhonorowana dyplomem „Dobra praktyka” w dziedzinie zapewniania jakości kształcenia zawodowego.


Dobra praktyka w szkolnictwie zawodowym, w myśl regulaminu konkursu była rozumiana jako „sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

Warto zaznaczyć, iż w tym ogólnopolskim konkursie zostało wyróżnionych tylko osiem szkół z województwa świętokrzyskiego, a nasze Technikum było jedyną szkołą z powiatu jędrzejowskiego uhonorowaną w tym prestiżowym konkursie.

Jak podkreśla dyrektor naszego Technikum  –  pan Leszek Szkliniarz:„Udział w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” jest doskonałą okazją do tego, aby pochwalić się tym, co nasza placówka robi, nowatorskimi pomysłami naszych nauczycieli, ciekawymi inicjatywami, kompleksową współpracą z  lokalnym pracodawcą – Fabryką Kotłów „SEFAKO S.A”. Motywuje nas również do refleksji nad tym, czym jest jakość pracy szkoły, w jakich obszarach możemy się wykazać w tym zakresie, a w jakich warto jeszcze popracować. Przyznana nagroda jest dla nas nie tylko formą promocji jakości szkoły zawodowej, ale przede wszystkim samej szkoły. Akcja promocyjna związana z konkursem pokazuje, że w naszej placówce dużo się dzieje i stanowi ona atrakcyjną ścieżkę edukacyjną."


Nasze Technikum jest szkołą dającą duże możliwości. Uczniowie podejmując kształcenie mają w naszej placówce możliwość łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką, na najwyższym poziomie, tak, aby w przyszłości być konkurencyjnym na rynku pracy”.

AK


 
«pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia»

Strona 5 z 8
Copyright © 2021 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.