Start Aktualności
Aktualności

 W słoneczny piątek - 27 kwietnia – w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie żegnaliśmy uczniów klasy IV tmi. Społeczność  szkoły była reprezentowana przez Dyrektora szkoły – pana Leszka Szkliniarza, nauczycieli, przedstawicieli uczniów klas młodszych oraz rodziców tegorocznych abiturientów. Uroczystość  swoją obecnością uświetnili znamienici goście: pani Ewa Kubas – Samociuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Jędrzejowskiego, pani Małgorzata Krawiec - inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, pan Wacław Szarek - Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów,  pan Antoni Pietkiewicz – prezes SEFAKO S.A, pani – Renata Klepko – specjalista ds. marketingu, promocji krwiodawstwa i transplantologii Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz pan Władysław Zimny – Prezes Gminnego Koła Honorowych Dawców Krwi. Na początku dyrektor szkoły – pan Leszek Szkliniarz przywitał wszystkich zebranych, a następnie zwrócił się do uczniów kończących szkołę: „każdy z Was ma talent, który wykorzystajcie, a osiągniecie sukces…” . Dyrektor życzył abiturientom wytrwałości w dążeniu do celów i odwagi w budowaniu swojej dorosłości. Zwracając się do młodzieży podkreślił, że wiedza zdobyta w szkole z pewnością zaprocentuje w ich dorosłym życiu oraz życzył powodzenia w realizacji wymarzonych planów.

Wiele ciepłych słów do maturzystów skierowali również zaproszeni goście, życząc im szczęśliwego, twórczego, radosnego i pięknego życia oraz powodzenia na egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wszyscy zaproszeni goście w swoich przemówieniach docenili trud uczniów, nauczycieli i rodziców. Podkreślali również doskonałą współpracę ze szkołą i składali podziękowania na ręce Dyrektora placówki – pana Leszka Szkliniarza. Burmistrz Sędziszowa - pan Wacław Szarek w swoim przemówieniu podkreślił, iż sędziszowskie Technikum ma najlepszy wskaźnik w województwie, jeśli chodzi o wykorzystywanie funduszy unijnych przypadających na jednego ucznia.

W dalszej kolejności Pan Dyrektor wraz z Wychowawczynią klasy – Panią Agnieszką Koniarz wręczyli STATUETKI WZOROWEGO ABSOLWENTA TECHNIKUM w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie Radosławowi Gryniowi i Karolowi Polakowi, którzy  godnie reprezentowali szkołę wielu konkursach  na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, jak również ogólnopolskim osiągając wysokie lokaty.


Te wspaniałe osiągnięcia nie są jedynie zasługą uczniów – w ich szkolnej drodze towarzyszyli im rodzice. Pan Dyrektor wręczył listy gratulacyjne rodzicom Karola i Radka. W dalszej kolejności  Dyrektor i Wychowawczyni wręczyli uczniom nagrody, wyróżnienia i świadectwa ukończenia Technikum. Świadectwo ukończenia Technikum z wyróżnieniem otrzymali uczniowie: Radosław Gryń i Karol Polak. Nagrodę za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych otrzymał Mateusz Cichopek.


Wśród wyróżnionych absolwentów nie mogło zabraknąć Piotra Liburskiego -  ucznia, który znalazł czas na pomoc i pracę społeczną w wolontariacie WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.


Także zaproszeni goście docenili starania i osiągnięcia abiturientów. Burmistrz Sędziszowa wręczył nagrody: Radosławowi Gryniowi – trzykrotnemu stypendyście Prezesa Rady Ministrów oraz Karolowi Polakowi – pięciokrotnemu stypendyście starosty powiatu jędrzejowskiego. Z kolei Prezes sędziszowskiej Fabryki Kotłów SEFAKO S.A – pan Antoni Pietkiewicz wręczył nagrody Radkowi i Karolowi – liderom szkoły w nauce, a także: Kamilowi Czerwcowi, Filipowi Morawskiemu i Mateuszowi Wójcikowi -   uczniom, którzy szczególnie wyróżnili się podczas 400 – godzinnego stażu odbywającego się na terenie zakładu.Zaś pani – Renata Klepko – specjalista ds. marketingu, promocji krwiodawstwa i transplantologii Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach wręczyła Dyrektorowi - panu Leszkowi Szkliniarzowi dyplom za promowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa i jednocześnie podkreśliła, iż Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie zajmuje pierwsze miejsce w województwie pod względem honorowego oddawania krwi wśród uczniów. Następnie pani Renata Klepko wspólnie panem Władysławem Zimnym – Prezesem Gminnego Koła Honorowych Dawców Krwi wręczyli abiturientom dyplomy za dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy drugiemu człowiekowi poprzez „Dar Krwi – Dar Życia”. Za aktywne i ofiarne oddawanie krwi dyplomy otrzymali: Kamil Czerwiec, Dominik Kowalski, Szymon Nowak, Piotr Liburski i Bartłomiej Tutaj.

Następnie uczniowie: Bartłomiej Tutaj, Michał Wilk i Kamil Czerwiec otrzymali z rąk trenera – pana Piotra Walczaka Certyfikat ukończenia Kursu CNC. Z kolei Dyrektor szkoły – pan Leszek Szkliniarz i Wychowawczyni klasy – pani Agnieszka Koniarz wręczyli podziękowania dla rodziców, którzy rozumieli potrzeby szkoły i aktywnie uczestniczyli w życiu placówki. Gorące podziękowania powędrowały do: pani Małgorzaty Polak, pani Doroty Morawskiej, pani Katarzyny Gładkiej, pana Andrzeja Grynia, pana Roberta Nowaka, pana Krzysztofa Nawrockiego i pana Mirosława Czerwca.


W imieniu abiturientów zgromadzonych żegnali: Kamil Czerwiec i Filip Morawski.  Pojawiły się słowa podziękowań dla Dyrektora, Wychowawczyni, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – podziękowań  - „ za chwile wsparcia, podtrzymywanie na duchu, za okazane serce w trudnych momentach…” Wręczono bukiety kwiatów – skromny symbol wdzięczności. Absolwenci podarowali na pamiątkę zaproszonym gościom, Dyrektorowi oraz Wychowawczyni imienne, honorowe birety Technikum w ZSP w Sędziszowie.


Pełne ciepła, uśmiechu i wzruszeń było przemówienie Wychowawczyni – pani Agnieszki Koniarz, która życzyła swoim wychowankom powodzenia we wszystkich egzaminach, nie tylko tych maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ale zwłaszcza w tych trudnych, życiowych sprawdzianach; „…bądźcie mądrymi architektami własnej przyszłości. Dziękuję za to że byliśmy razem.” – mówiła ze wzruszeniem Wychowawczyni. Ostatnim punktem uroczystości było wystąpienie przedstawicieli rodziców absolwentów, czyli pani Małgorzaty Polak i pana Andrzeja Grynia, którzy w krótkim przemówieniu podziękowali w imieniu wszystkich rodziców abiturientów Dyrektorowi, Wychowawczyni, Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi za troskę, cierpliwość i serce włożone w edukację ich dzieci.


To była uroczystość pełna emocji – obok uśmiechów, podziękowań oraz życzeń znalazło się także miejsce na wzruszenie oraz krótką nostalgię za tym co mija bezpowrotnie. Przed absolwentami egzaminy maturalne i wybór dalszej drogi życiowej– ważne, żeby znaleźć własną i konsekwentnie nią podążać.

Bez wątpienia cztery lata spędzone w murach sędziszowskiego Technikum nie przepadną w odmętach niepamięci. Wiele przeżytych burz zbliżyło wszystkich bardzo do siebie. Zawarto wiele przyjaźni i  bezpiecznie wszyscy  dotarli do swojej Itaki.  I choć jeszcze jedna góra lodowa na horyzoncie wszyscy wierzymy, że bezpiecznie da się ją opłynąć.  Bo chcieć to znaczy móc!


Absolwentom życzymy: zdrowia i uśmiechu, wiary w siebie i innych, miłości bliskich i dalekich oraz wytrwałości w mężnym znoszeniu zmiennych wyroków Fortuny. Niech Wasze życie będzie wartościowe, szlachetne i oparte na nieprzemijających uniwersalnych wartościach takich, jak prawda, dobro i piękno. Wykorzystajcie wiedzę, którą gromadziliście przez lata nauki, bo to, czego się już nauczyliście i to, co dopiero przed Wami, będzie miało ogromny wpływ na całą Waszą przyszłość.

Najprzedniejsi Żakowie życzymy Wam z całego serca, aby najbliższe dni owocowały w dobrą wiedzę, aby wyniki egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie były dla Was jak najbardziej satysfakcjonujące po to, żeby w życiu wszystkie drzwi stały przed Wami otworem. Wszystkiego dobrego!


Idźcie i rozsławiajcie imię Technikum w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie!

 

pam 

 


 

"Mkną po szynach niebieskie tramwaje..."


SZLAKAMI WROCŁAWSKICH KRASNALI


W słoneczny piątek  20 kwietnia uczniowie klasy IV tmi wybrali się na ostatnią, wspólną, trzydniową wycieczkę do Wrocławia. Podróż pociągiem do stolicy Dolnego Śląska trwała około trzy godziny i upłynęła szybko i bardzo przyjemnie. Wrocław przywitał uczestników wycieczki piękną, wiosenną pogodą. Po zakwaterowaniu się w hotelu i krótkim odpoczynku młodzież udała się  na wrocławski rynek, na którym znajdują się największe ratusze w Polsce.

Następnie wycieczkowicze udali się na wieczorny spacer do najstarszej, zabytkowej części miasta , pełnej zabytków, muzeów i pięknej roślinności – Ostrowa Tumskiego. Uczniowie mieli okazję podziwiać min.: Katedrę Jana Chrzciciela – „Matkę Kościołów Śląskich”, najwyższą zabytkową budowlę we Wrocławiu o wysokości 97 metrów, wspaniały zabytek sztuki gotyckiej, którego budowa rozpoczęła się już około roku 1000, czy też Kościół św. Idziego, który jest najstarszą wrocławską świątynią. Ostrów Tumski nocą wywołał zachwyt u zwiedzających.Następnego dnia rano, w sobotę jedni już od samego rana rozpoczęli polowanie na słynne wrocławskie krasnale. W okolicy samego rynku można ich znaleźć już ok. 100, a w całym Wrocławiu już ponad 500.Drudzy, odpoczywali troszkę dłużej po wrażeniach dnia poprzedniego, więc dopiero ok. godziny 10:00 wszyscy wsiedli w tramwaj nr 10, oczywiście niebieski i udali się do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Spacerując młodzież podziwiała leniwie wygrzewające się w słońcu lwy, dumnie paradujące żyrafy, czy też zamyślone wielbłądy. Największe wrażenie zrobiło na zwiedzających Afrykanarium -  jedyne na świecie oceanarium poświęcone wyłącznie faunie Afryki. W specjalnym budynku, kojarzącym się z arką Noego, oraz w jego otoczeniu stworzono zwierzętom niemal domowe warunki, od oceanicznych głębi, przez plaże Morza Czerwonego po dżunglę Kongo. Zamieszkują je m.in. zachwycające żółwie, kolorowe ryby, manaty hipopotamy, płaszczki, rekiny, pingwiny i krokodyle, oraz dziesiątki innych stworzeń. W Afrykarium znajduje się również formikarium, czyli dom dla mrówek żniwiarek. W temperaturze około 23 stopni Celsjusza przy wilgotności sięgającej nawet 95 procent rozpoczęło pracę niemal 100 osobników. Stado mnoży się na potęgę i na ściętych i przemielonych liściach hoduje „grzyba”. Mrówki żniwiarki żyją w gniazdach. W obrębie tej rodziny może być ponad 12 tysięcy osobników. Po pobycie w w ZOO jedni udali do namiastki kraju kwitnącej wiśni -  Ogrodu Japońskiego, zaś inni oddawali się rozmyślaniom w kwiatach i podziwiali Halę Stulecia.

Wieczór młodzież ponownie spędziła w Ostrowie Tumskim - podziwiając Wrocław nocą. Trzeciego dnia uczniowie udali się Muzeum Sztuki obejrzeć relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej - Panoramę Racławicką. Ten panoramiczny obraz został namalowany przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka i przedstawia przebieg Bitwwy pod Racławicami. Wielkie malowidło (15m × 114 m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście), „przenosi” widza w inną rzeczywistość i inny czas. Panorama Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju. Po niesamowitym spektaklu w rotundzie młodzież udała się na Most Pokutnic skąd rozciąga się przepiękny widok na Stolicę Dolnego Śląska. Po nasyceniu oczu pięknymi widokami uczniowie udali się na wrocławski rynek raz jeszcze zerknąć na przepiękny ratusz i pożegnać się z hrabią Aleksandrem Fredro oraz krasnalami.

Weekend we Wrocławiu był niesamowity i niezapomniany. Był dla uczniów klasy IV tmi  "głębokim oddechem" przed czekającym ich majowym maratonem maturalnym oraz czerwcowymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

mrk


 

 Witaj wiosno!


21 marca odbyła się kolejna edycja turnieju międzyklasowego z okazji pierwszego dnia wiosny. Młodzież wzięła udział w konkursach muzycznych, sprawnościowych a także rebusach i quizach. Nagrodę główną – „Dzień bez pytania” wywalczyła klasa IV TMI. Dla pozostałych uczestników i klas wręczono słodkie upominki.

 

 


 

Karol finalistą III Międzyszkolnego Konkursu Czytania w Języku Niemieckim


Karol Polak, uczeń klasy IV TMI, zajął III miejsce w Konkursie Czytania w Języku Niemieckim. Konkurs organizowany przez panią Małgorzatę Hukowską z ZSO w Sędziszowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży z gimnazjów i szkół średnich terenu gminy Sędziszów.

W tym roku szkolnym uczniowie przygotowywali teksty z dziedziny sportu. Oceniano poprawność fonetyczną, intonację i płynność czytania.

Obok Karola, naszą szkołę godnie reprezentował również Kamil Czerwiec (kl. IV TMI). Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

W. Dąbkowska

  

 

Kolejny sukces ZSP Sędziszów i Sefako S.A.

 

Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie zostało laureatem V edycji konkursu Szkoła dla Pracodawców - Pracodawcy dla Szkoły

zdobywając pierwsze miejsce w „obszarze zawodowym  – mechanicznym”


Głównym celem konkursu było wyłonienie i promocja szkół oraz pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach zawodowych.

Podczas spotkania został podsumowany także projekt “Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych” w kontekście zmian branżowych w kształceniu zawodowym. Program obejmował również zagadnienia dotyczące potencjału i rozwoju branż zawodowych oraz stanu obecnego i kierunków zmian w kształceniu zawodowym. Natomiast o nowoczesnych kadrach dla polskiej gospodarki – priorytecie MEN opowiedziała Pani Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

We wtorek 30 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca V edycję ogólnopolskiego konkursu “Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. W uroczystościach udział wziął m.in. Pan Tomasz Pleban, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty.Na zdjęciu przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Organizatora konkursu Ośrodka Rozwoju Edukacji, Pracodawcy - Fabryki Kotłów Sefako S.A. i Szkoły

Począwszy od lewej strony zjęcia: dr Barbara Rudzińska-Mękal  - Dyrektor ORE

Elżbieta Władymiruk - Kierownik Działu Personalnego Fabryki Kotłów Sefako S.A.

Leszek Szkliniarz - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie

Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 


 

Zachęcamy do przeczytania artykułów na stronie:

Ośrodka Rozwoju Edukacji

Urzędu Miejskiego w Sędziszowie

 

 

 


 

W mroźny piątek - 6 stycznia 2017 roku w Domu Środowisk Twórczych w Pałacu Zielińskiego w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu organizowanego po raz siódmy dla uczniów województwa świętokrzyskiego przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Humanistyczny UJK w Kielcach oraz Fundację im. Agi Skrobackiej "Wiatr w żagle".

Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Radosław Gryń - uczeń klasy 3 tmi naszego Technikum.


 

Radek zdobył wyróżnienie za esej:"WOLNOŚĆ - OBOWIĄZEK, PRZYWILEJ,
CZY PRZEKLEŃSTWO?".

W swojej pracy uczeń odniósł się do szeroko pojętego sensu egzystencji, doświadczeń osobistych, zbiorowej aktywności społecznej opisując swoje odczucia i indywidualne refleksje w sposób, który został doceniony przez komisję konkursową. Warto zaznaczyć,
iż w tym wojewódzkim konkursie uczeń naszej szkoły był jedynym laureatem z powiatu jędrzejowskiego.

Galę zainaugurował wykład prof. dr hab. Arkadiusza Płoskiego " Blaise Pascal - matematyk i filozof". Całą uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach.

A.K


 

 

Dnia 11 listopada 2016 roku odbył się 1 Sędziszowski Bieg Niepodległości zorganizowany   z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Bieg odbył się w celu upamiętnienia 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Mateusz Wójcik - uczeń klasy 3 tmi naszego Technikum okazał się bezkonkurencyjny   nie tylko w kategorii szkoły ponadgimnazjalne - dystans 1900 m, gdzie zajął pierwsze miejsce, ale również w kategorii OPEN - dystans 2900 m, gdzie również został zwycięzcą."Oni przelewali krew - my przelewamy tylko pot..."

Bieg niepodległości to szczególny wyraz hołdu, dla tych którzy oddali życie za naszą wolność, zatem każdy z nas może biegając symbolicznie połączyć przeszłość i teraźniejszość, podkreślając pamięć tych, którzy stali na straży naszej wolności.

A.K 

 

Dnia 2 grudnia w Samorządowym Centrum Kultury w Sędziszowie odbyły się obchody Dnia Honorowego Dawcy Krwi. Podczas uroczystości uhonorowano krwiodawców, złożono im podziękowania za dzielenie się z innymi potrzebującymi pomocy - "własną krwią".
Za ogromne zaangażowanie w organizację kolejnych akcji oddawania krwi na terenie naszej gminy uhonorowany został Bartosz Flisowski - uczeń klasy 4 tm naszego Technikum. Klub Honorowego Dawcy Krwi w Sędziszowie w poczet nowych członków przyjął 15 nowych osób, wśród których znalazło się aż ośmiu uczniów naszej szkoły. Książeczkę honorowego dawcy krwi odebrali uczniowie klasy 3 tmi: Kamil Czerwiec, Piotr Liburski, Dominik Kowalski, Filip Morawski, Krystian Nawrocki, Szymon Nowak, Patryk Wątor i Łukasz Zbroiński. Uroczystość została uświetniona specjalnie przygotowaną oprawą artystyczną, w której, co warto zaznaczyć mieli swój udział uczniowie naszej szkoły. Kamil Wiekiera - uczeń klasy 4 tm doskonale wcielił się w postać imitującą tzw. "kropelkę krwi", zaś Kamil Czerwiec - uczeń klasy 3 tmi dał popis swoich zdolności recytatorskich odczytując strofy wiersza napisanego z potrzeby chwili przez pana Ottona Grynkiewicza.

Pamiętajmy, że pomimo olbrzymiego postępu medycyny i biotechnologii z nią związanych nic tak naprawdę nie jest w stanie zastąpić krążącej w naszych żyłach krwi.

"Oddając krew - ratujemy życie".

A.K.

 

 

 

 


 

Jasełka w ZSP Sędziszów

W dniu 22.12.2016r. o godzinie 10:00 w naszej szkole młodzież pod przewodnictwem ks.Łukasza Parzniewskiego, przedstawiła jasełka. Wykonane zostały w formie: "Teatr cieni" - na podstawie Biblii i połączone z reportażem. W wywiadzie dzieci ze szkoły podstawowej wypowiadają się na temat adwentu i świąt Bożego Narodzenia. W jasełkach udział wzięli uczniowie: Adrian Bratek, Kamil Płatek, Michał Saska, Daniel Persona, Kamil Czerwiec, Filip Morawski, Dominik Kowalski, Łukasz Zbroiński, Krystian Nawrocki, Radosław Gryń.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał Pan Dyrektor Leszek Szkliniarz, który podziękował za przygotowanie widowiska oraz złożył wszystkim obecnym życzenia.


 

 


 
Ślubowanie 2016

 

 

„NIE MOŻNA PYTAĆ ŻYCIA O SENS,

MOŻNA MU TYLKO SAMEMU SENS NADAĆ”

Romain Gary

 


 

Hasło francuskiego pisarza stało się mottem przewodnim tegorocznej uroczystości ślubowana klas I technikum mechanicznego.

27 października, najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali formalnie wprowadzeni w poczet społeczności szkolnej.

W akademii, tradycyjnie, uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej placówki, grono pedagogiczne oraz  rodzice. Z pośród zaproszonych gości zaszczycił nas swoją obecnością burmistrz Sędziszowa Pan Wacław Szarek.

Zanim uczniowie przystąpili do oficjalnego ślubowania, głos zabrał Pan Dyrektor Leszek Szkliniarz  oraz Pan Burmistrz Wacław Szarek.  Skierowali oni kilka pokrzepiających słów w kierunku uczniów klasy I. Następnie uczniowie prowadzący akademię, M. Saska oraz M. Kulesza       z klasy II TM, powitali nowych kolegów w swoim gronie. Ta część uroczystości miała na celu uświadomić młodym ludziom, że ich wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka.  Należy pamiętać o tym, że szkoła może dać w życiu bardzo wiele. Pod warunkiem, że potrafimy nie tylko brać, ale jesteśmy także w stanie dawać coś od siebie. Przede wszystkim swój czas, swoje chęci, pomysły, talenty albo po prostu obecność, bo to z niej rodzą się wszelkie inne relacje i wspólne dobro.           Po tych wystąpieniach, uczniowie klasy pierwszej TM złożyli  ślubowanie   i zostali formalnie pasowani na ucznia przez Pana Dyrektora Leszka Szkliniarza.

Na tym zakończono część oficjalną uroczystości, po której prowadzący,     w kolejnych przemówieniach, radzili młodszym kolegom jak postępować, aby odnosić sukcesy i jakich niebezpieczeństw czyhających dzisiaj na młodego człowieka, wystrzegać się,  aby nie ponieść porażki. Na koniec, Pan Dyrektor podziękował wszystkim za przybycie na akademię oraz dodatkowo, Pani Renacie Wcisło i Jagodzie Wojewodzie za przygotowanie tegorocznej uroczystości ślubowania.

 

R. Wcisło

 

 


 

 

 

 

Obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości w ZSP w Sędziszowie

 


11 listopada obchodzimy 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To jedno z najważniejszych świąt narodowych upamiętniających odzyskanie wolności po 123 latach zaborów. Data 11 listopada skłania nas do przypomnienia losów Ojczyzny i do szacunku dla tych, którzy podjęli wyzwanie historii, potrafili wywalczyć, zorganizować i wreszcie obronić odrodzone państwo.

Dnia 10 listopada 2016 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, którą przygotowali uczniowie klas II-IV pod kierunkiem pani Jolanty Kudły, pana Jarosława Pieca i pani Agnieszki Kwiecień. Przy pomocy bogatego programu artystycznego młodzież zabrała całą społeczność szkolną w podróż do przeszłości. Przypomniała najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju, które doprowadziły do odzyskania niepodległości. Podczas przedstawienia uczniowie wsłuchiwali się w pieśni, wiersze i słowa ukazujące naszą piękną, lecz trudną historię. Okupiona wieloma ofiarami droga do wolności prowadziła od czasów I rozbioru Polski, przez Powstania i I oraz II Wojnę Światową, aż po radość wyrażoną z faktu, że możemy żyć we własnym, wolnym kraju.  Pięknym dopełnieniem tej ważnej uroczystości były czerwono-białe flagi wręczone na pamiątkę tego spotkania i zaproszenie do wspólnego śpiewania patriotycznych pieśni. Po zakończeniu przedstawienia Pan Dyrektor podziękował obecnym za udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, który jak dodał – niech  będzie świadectwem patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń a także dumy z życia   w wolnej i demokratycznej Ojczyźnie. W imieniu organizatorów gminnych uroczystości serdecznie  zaprosił także do licznego  i radosnego świętowania tego szczególnego wydarzenia z kart naszej historii, pamiętając o znaczeniu wolności jako wartości, o którą musimy  dbać wspólnie przez całe życie.

 

Kocham Cię, Polsko, za przyszłość Twą jasną,
drogę szczęśliwą aż przez pokolenia,
za zdrową młodzież, co czci ziemię własną,
za to, co trwałe i to co się zmienia.

Kocham Cię, Polsko! Kocham Cię, Polsko! Kocham Cię!

 

 


 
«pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia»

Strona 6 z 8
Copyright © 2021 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.