Start Aktualności
Aktualności

 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

17 października 2016 r. odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Święto polskiej szkoły, to dzień szczególny, to święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkołę prowadzą i nadzorują. W tym dniu mamy okazję złożyć wszystkim nauczycielom nasze podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Za to, że dają najcenniejszy i najtrwalszy podarunek, jaki można dać dziecku – wykształcenie. Na uroczystości zgromadzili się nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych i słowie wstępnym dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych p. Leszek Szkliniarz skierował do grona pedagogicznego wiele ciepłych słów, życząc dużo sił do podejmowania wyzwań jakie czekają nas w pracy z młodzieżą. Następnie młodzież z klasy II TM, III TMI i IV TM zaprosiła zgromadzonych do obejrzenia części artystycznej, przygotowanej przez Panią: Annę Bezę. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytując wiersze poświęcone pracy nauczyciela. Były piękne życzenia i sceny pokazujące w żartobliwy sposób nauczyciela i ucznia. Życzenia i podziękowania za trud pracy złożyli również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy obdarowali zebranych słodkim upominkiem. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom życzymy dalszych sukcesów w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

W. D.


 

 

 


 

 

 

Dnia 3 czerwca 2016 roku w Warszawie, w ramach Konferencji Finałowej pt „Wysoka jakość polskiej szkoły zawodowej w (dobrej) praktyce”, nasza szkoła otrzymała tytuł "SZKOŁY ZAWODOWEJ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI". Praktyka „Efektywna współpraca
z pracodawcą sukcesem do rozwoju
szkoły oraz ucznia - przyszłego fachowca” zgłoszona przez naszą placówkę w pierwszej edycji 2016 konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości - ESQA”, organizowanego jako element projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu jakości” realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy” oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty z wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Słowenii i Estonii w ramach programu ERASMUS+ została zakwalifikowana jako „Dobra praktyka” w dziedzinie zapewniania jakości kształcenia zawodowego. Dzięki temu, podczas uroczystej gali konkursowej, w trakcie konferencji podsumowującej projekt „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości” nasze Technikum otrzymało za tę praktykę dyplom z tytułem „Szkoły zawodowej najwyżej jakości”.


Film z momentu wręczenia nagrody

 

Dyrektor Leszek Szkliniarz odebrał Certyfikat "Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości"
z rąk Pani Aureli Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty/na zdjęciu/.

Jak podkreślił Dyrektor ZSP - Pan Leszek Szkliniarz : „…ten kolejny już sukces naszej szkoły to wynik ciężkiej, systematycznej pracy całej społeczności szkolnej. Wyróżnienie
to podkreśla prestiż naszej placówki oraz tworzy jej pozytywny wizerunek nie tylko powiecie, czy w województwie ale również w całym kraju. Warto zaznaczyć, iż współpraca
z zakładem pracy o profilach produkcyjnych tożsamych bądź zbliżonych do profili zawodowych, w jakich kształci nasza szkoła jest jedną z najbardziej skutecznych metod zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia zawodowego, ponieważ zapewnia dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych zawodowych i zwiększa ich szanse
na rynku pracy. Motywuje również młodzież do wytrwałej pracy i osiągnięcia sukcesu. Zarówno ze względu na zajęcia praktyczne, jak również  praktyki w ramach których można zdobyć dodatkowe kwalifikacje, wpływa nie tylko na nabycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych, ale również zwiększa szanse absolwenta naszej szkoły na rynku pracy. Jesteśmy szkołą
dającą duże możliwości.
Należy szczególnie podkreślić, że nie byłoby to możliwe bez zrozumienia i ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników – Fabryki „SEFAKO”S.A, niezależnie od stanowiska i funkcji. Za ich bezinteresowne zaangażowanie w proces współpracy ze szkołą chcemy wyrazić im wielkie wyrazy uznania
i słowa podziękowania."

 

A.K


 

Ostatni dzwonek


29 kwietnia 2016 roku zabrzmiał już ostatni dzwonek dla absolwentów  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie i z żalem musieliśmy rozstać się z uczniami klasy czwartej,  kształcącej w dwóch zawodach technik mechanik i technik informatyk.
W tym wyjątkowym dniu atmosferę wzruszenia przeżywaliśmy w towarzystwie znakomitych gości -  Wicestarosty Powiatu Jędrzejowskiego  Janusza Grabka, Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów Wacława Szarka oraz przedstawicieli Fabryki Kotłów  Sefako S.A. – Janusza Błońskiego  i Elżbiety Władymiruk. Obecni byli również  dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawczyni Agnieszka Kwiecień  oraz rodzice.

Nasza szkoła posiada własna tradycję,  związaną z uroczystością pożegnania absolwentów. Zgodnie z jej regułami młodsze roczniki uczniów przedstawiły specjalnie przygotowany na tę okazję program artystyczny. Natomiast absolwenci podsumowali swój pobyt w szkole w postaci krótkiej i  zabawnej historii, połączonej z prezentacją zdjęć.

Bardzo ważnym punktem uroczystości jest także uhonorowanie dyplomami
i nagrodami przez dyrektora Leszka Szkliniarza  i burmistrza  Wacława Szarka najlepszych tegorocznych absolwentów, którzy dali się poznać jako bardzo dobrzy uczniowie, artyści, sportowcy, honorowi krwiodawcy i będą, jak ich poprzednicy, chlubą technikum. Najwyższe wyniki w nauce uzyskał przyszły informatyk  - Piotr Warot.

Na  szczególne wyróżnienie i nagrody specjalne, które  ufundował  Prezes Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A., zasłużyli  najlepsi w zawodzie technik mechanik : Kordian Jakubski, Michał Tomasik i Mateusz Pechta.

Przed nimi egzamin dojrzałości  oraz najdłuższe w życiu wakacje. Trzymajmy  kciuki
i pocieszajmy się  słowami piosenki, którą wykonali  żegnający się
ze szkołą  uczniowie:

Życie, to są chwile, chwile 

tak ulotne, jak motyle, 

a zegar daje znak, 

nie zatrzymasz go i tak. 

Więc wspominaj chwile mile, 

przecież było ich aż tyle... 

Zegar nie zaszkodzi nam, 

niech czas biegnie, co mi tam!


 

Mówią o nas w telewizji świętokrzyskiejFilmy pomagające w wyborze zawodu

 


 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

w Sędziszowie

LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU


Rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy
dla szkoły” – IV edycja organizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.


Celem konkursu trwającego od października 2015 roku było wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność we
współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach.Szkoły zaprezentowały dobre praktyki w zakresie współpracy z wybranym pracodawcą.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie

oraz Fabryka „SEFAKO”S.A  zostali laureatami

tegoż konkursu w branży mechanicznej.Jak podkreślił Dyrektor ZSP - Pan Leszek Szkliniarz „... pokazanie współpracy
z Pracodawcą nie jest zadaniem łatwym i wymaga dużego zaangażowania
oraz wysiłku. My staraliśmy się pokazać  różne  i ciekawe formy współpracy,  które realizujemy w sposób ciągły od początku istnienia szkoły.
Kolejny sukces naszej placówki podkreśla jej prestiż oraz tworzy jej pozytywny wizerunek
nie tylko powiecie, czy w województwie ale również w całym kraju.
To kolejne wyróżnienie, które przypadło w udziale naszej szkole jest nie tylko powodem do dumy ale również bodźcem dla nas wszystkich do dalszej, intensywnej oraz bardziej efektywnej pracy. Chcemy aby nasza placówka była godna zaufania ze względu na dbałość o wysoki poziom nauczania i wychowania. Jako szkoła kształcąca w zawodzie staramy się być
wiarygodnym partnerem
dla ucznia.”/Statuetka za zajęcie I miejsca/

 

„Wybierz sobie zawód, który lubisz,

a przez całe życie nie będziesz musiał pracować...”


/Konfucjusz/

A.K

 

Artykuł na stronie organizatora konkursu

 


 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sędziszowie w SIÓDEMCE

szkół zawodowych  województwa świętokrzyskiego wyróżnionych

przez Ministra Gospodarki za promowanie i realizację

szkolnictwa zawodowego

oraz efektywną współpracę z pracodawcami!

W słoneczny poniedziałek, 27 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach  kilkudziesięciu  sygnatariuszy podpisało porozumienie 
w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej. Inicjatorami tego przedsięwzięcia były Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Głównym celem inicjatywy jest współpraca między sygnatariuszami i przyszłymi partnerami w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego oraz ściślejsze powiązanie kształcenia zawodowego
z potrzebami przedsiębiorców. 
Patronatu inicjatywie udzielili Minister Gospodarki  - Pan Janusz Piechociński
i Minister Edukacji Narodowej - Pani Joanna Kluzik - Rostkowska. Wśród sygnatariuszy znalazły się instytucje szkolnictwa wyższego, szkolnictwa zawodowego, przedsiębiorstwa, instytucje wsparcia biznesu i przedstawiciele władz województwa. Podczas spotkania wręczono nagrody Ministra Gospodarki
dla instytucji, które jak dotąd najbardziej efektywnie współpracowały ze szkołami zawodowymi. Otrzymały je: Fabryka Kotłów SEFAKO w Sędziszowie, ELTEL Networks, Odlewnie Polskie, MESKO, CELSA Huta Ostrowiec oraz Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich. Statuetki i dyplomy wręczyli:  Wiceminister Gospodarki  -  Pan Arkadiusz Bąk oraz Pan Cezary Tkaczyk - prezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. 
Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i na rzecz lokalnego rynku pracy uhonorowanych zostało  również  siedem z 291 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego współpracujących z firmami.  Nagrody SSE „Starachowice”S.A. otrzymały następujące szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie, Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich.

Więcej zdjęć w galerii.

A.K

 

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE


w ramach V Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu

 

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach odbyła się kolejna edycja cyklu imprez edukacyjnych w ramach
V Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Głównym celem tego przedsięwzięcia  jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa w korzystaniu z zasobów Internetu
oraz propagowanie dobrych obyczajów wśród użytkowników globalnej sieci. 
Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem:Lepszy Internet zależy od Ciebie! 

Szanuj prawo autorskie i chroń dane osobowe w sieci.

 


Na zdjęciu Kamil Wiekiera z wychowawczynią - p. Wiktorią Dąbkowską

 

W ramach V SDBI odbyły się zajęcia warsztatowe, prezentacje, pogadanki, dyskusje panelowe oraz inscenizacje.Punktem kulminacyjnym było rozstrzygniecie konkursu, w którym wzięło ponad 700 uczniów spośród których wyłonio 59 finalistów.


Wśród wyróżnionych laureatów i nauczycieli znaleźli się Kamil Wiekiera - uczeń klasy trzeciej Technikum w Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie, oraz opiekun
p. Marta Jawor
– nauczyciel informatyki.

 

Studniówka 2016  ZSP


w Sędziszowie za nami


Kameralny charakter miała studniówka uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sędziszowie ,która odbyła się w sobotę 6 lutego 2016 roku.Młodzież jednej klasy technikum – IV tmi bawiła się w miejscowej restauracji,, Złota Róża”.

Część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 19 .OO przemówieniem dyrektora szkoły Leszka Szkliniarza, który powitał zaproszonych gości, m.in. burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka i przewodniczącą Rady Powiatu panią Ewę Kubas- Samociuk, a także rodziców, nauczycieli oraz maturzystów z osobami towarzyszącymi. Przemówienia gości podkreślały wyjątkowość balu studniówkowego i zdarzeń, jakich są zapowiedzią. Dyrektor Leszek Szkliniarz przypomniał,że studniówka to jednocześnie ostatni dzwonek do nauki i życzył zrealizowania życiowych celów. Zapewnił również, że nauczyciele zawsze będą wspierać i cieszyć się z sukcesów i dokonań swoich wychowanków.
W innych wystąpieniach nie zabrakło pochwał i wielu pozytywnych refleksji. Pani Ewa Kubas-Samociuk wyraziła zadowolenie z pracy pedagogów i wysokich wyników
na egzaminach zewnętrznych tego sędziszowskiego technikum.


 

Następnie przyszedł czas na podziękowania uczniów adresowane do wychowawczyni, nauczycieli i rodziców. Jednak prawdziwych wzruszeń dostarczył dopiero
z niecierpliwością  wyczekiwany uroczysty polonez, który tradycyjnie zainaugurował studniówkowy bal i dobrą zabawę. Wszystkim dopisywały humory, a tańcom nie było końca. Po tej wyjątkowej i niepowtarzalnej nocy pozostaną na pewno  piękne pamiątkowe zdjęcia i ,, bezcenne skarby, które podążają
z nami przez całe życie” -  wspomnienia.

 


NASZE TECHNIKUM


W CZOŁÓWCE!


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych 
w Sędziszowie
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych 
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2016"
.Nasza szkoła odniosła ogromny sukces - zajęła 10 miejsce w kraju w Ogólnopolskim Rankingu Egzaminów Zawodowych 2016. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016 ocenie poddano aż 1867 techników, z których wyłoniono 300 najlepszych techników w Polsce - ZSP w Sędziszowie znalazło się
w tym zaszczytnym gronie na 241 miejscu, uzyskując tym samym prawo do posługiwania się Znakiem Jakości Brązowej Szkoły.

Warto dodać, iż w Rankingu Techników kształcących w zawodzie technik mechanik 2016 znaleźliśmy się na 9 miejscu w kraju.W Rankingu Techników 2016 w województwie świętokrzyskim


uplasowaliśmy się na 5 miejscu,
a w powiecie na 1 miejscu!
Przekazując gratulacje,
Pani Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty

podkreśliła, iż osiągnięty sukces określa:"...prestiż szkoły, wyróżnia ją pod względem solidności i rzetelności 

w prowadzonej
działalności oraz sprzyja budowaniu pozytywnego 

wizerunku placówki w całym województwie. Podejmując
naukę

w takiej
szkole można mieć pewność, że jest godna zaufania,

dba o wysoki poziom nauczania i wychowania

oraz dokłada
wszelkich starań, by być  wiarygodnym partnerem

dla ucznia.
"Jak podkreślił Dyrektor ZSP - Pan Leszek Szkliniarz, na tak
ogromny sukces złożyło się bardzo wiele czynników, a przede wszystkim
intensywna praca naszych uczniów pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, coraz lepsze wyposażenie naszej placówki oraz zmiana sposobu zdawania egzaminu, gdyż nasi uczniowie wolą wykonywać niż pisać.


Wyróżnienie, które przypadło w udziale naszej szkole, to nie tylko

powód do dumy i zadowolenia z tak wspaniałych osiągnięć

edukacyjnych ale również impuls dla wszystkich do jeszcze

intensywniejszej i efektywniejszej pracy.


"Sukces nigdy nie jest efektem "słomianego zapału",

tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień."

/James Madison/

A.K

 

DOPALACZOM STOP


Dnia 13 stycznia 2016 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie dla nauczycieli 

i rodziców uczniów
dotyczące rodzajów narkotyków oraz skutków ich zażywania.

Szkolenie "DOPALACZOM MÓWIMY NIE" poprowadził Aspirant Michał Kowalczyk - Oficer

Prasowy Komendy Policji w Jędrzejowie.

 

 


 

 

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie

 

Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,

a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”


/Wisława Szymborska/W piękny, słoneczny wtorek - 1 września 2015 roku o godzinie 9:30, po Mszy świętej w Kościele Św. Brata Alberta w ZSP odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Prowadzący uroczystość uczniowie klasy II TMI bardzo serdecznie powitali Uczniów, zaproszonych Gości, Grono Pedagogiczne i Pracowników Szkoły. Życzenia samych sukcesów skierowano w szczególności do uczniów klasy drugiej, trzeciej i czwartej, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Oby okazały się one dla nich proste i przystępne. Szczególnie ciepło w naszej społeczności przywitano nowych uczniów, którzy dopiero rozpoczynają swoją życiową przygodę w naszej szkole. Natomiast uczniom klasy IV TMI życzono najwyższych wyników na egzaminie maturalnym i dostania się na wymarzone studia. Następnie Dyrektor Szkoły – Pan Leszek Szkliniarz powitał wszystkich bardzo serdecznie – życząc owocnej pracy zarówno Nauczycielom, jak i Uczniom oraz odczytał list Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Pani Małgorzaty Muzoł.

Uczniowie na początku przypomnieli o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej
i zwrócili się z prośbą o pamięć dla bohaterów tamtych czasów, gdyż to dzięki nim - jak podkreślili - jesteśmy wolni i możemy korzystać
ze swoich praw. Drugoklasiści w trakcie występu zadeklarowali także, że rozpiera ich powakacyjna energia i chęć do nauki, 
co z pewnością spodobało się gronu pedagogicznemu. Podczas akademii uczniowie życzyli swoim kolegom samych piątek, a pierwszakom dodali otuchy. Występujący 
nie zapomnieli także o swoich Nauczycielach, życząc im wielu sukcesów
na polu zawodowym, a także cierpliwości i wyrozumiałości do podopiecznych.

Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie udali się do swoich klas na – pierwsze
w tym roku szkolnym – spotkanie z wychowawcami.


A.K

 

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także czegoś dokonać” /Walt Disney/

 

Życzymy wszystkim w tym roku szkolnym,

a zwłaszcza Uczniom i Nauczycielom

realizacji najskrytszych marzeń.

 

Uroczystość przygotowali uczniowie klasy II TMI:

Kamil Czerwiec 
Radosław Gryń
Michał Wilk

Nad oprawą muzyczną oraz nagłośnieniem uroczystości czuwał uczeń klasy IV TMI - Michał Juszczyk


 

We wtorek, 13 października 2015 społeczność  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie miała podwójną okazję do świętowania.  Przy okazji obchodów Święta Edukacji Narodowej odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. W uroczystości udział wzięli: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, uczniowie oraz pracownicy obsługi i administracji.

Po powitaniu uczniów i pracowników szkoły, Pan Dyrektor Leszek Szkliniarz przyjął uroczyste ślubowanie od przedstawicieli uczniów klasy pierwszej  technikum mechanicznego W imieniu pierwszoklasistów słowa przysięgi złożyli: Daniel Persona, Michał Saska, Mateusz Kitliński, Kamil Płatek, Rafał Kasiewicz oraz Kamil Kudra.

Poprzez podniesienie prawej dłoni w geście ślubowania i wypowiadanie słowa „ślubujemy” złożyli następujące deklaracje:

 

 

Dbać o honor i tradycję szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz

Kształtować ambicję i dumę z godnego miana ucznia technikum

Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje naszych nauczycieli, wychowawców i rodziców

Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym

Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek

Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny

Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe

W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu.


Następnie dyrektor szkoły  zaapelował , by słowa wypowiedziane w trakcie ślubowania zostały na stałe w sercach i umysłach ślubujących, a towarzysząca uroczystości maksyma B. Prusa: ,,Wiedza i tylko wiedza jest drogowskazem życia”  - stała się ich  myślą przewodnią.

Po przemówieniu  najmłodsi uczniowie mieli okazję  poznać krótką historię naszej szkoły- a to za sprawą prezentacji przygotowanej przez ucznia klasy II TM, Radosława Grynia.  Podczas uroczystości nie zabrakło również ciepłych słów pod adresem nauczycieli od Samorządu Szkolnego oraz przedstawicieli klasy pierwszej i drugiej. Składając życzenia i kwiaty, uczniowie zapewnili o wdzięczności dla swych pedagogów i wszystkich pracowników oświaty. Jednak szczególne podziękowania kierowane były pod adresem wychowawczyni klasy pierwszej –Jolanty Kudły

Akademię zakończono pamiątkowymi zdjęciami i słodkim poczęstunkiem.

 


 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia»

Strona 7 z 8
Copyright © 2021 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.