Przydatne dokumenty do pobrania Drukuj

 

 


 

Statut Szkoły

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Program Wychowawczo - Profilaktyczny na rok szkolny 2019/2020

 

Oświadczenie o nieobecnościach

Sprawozdanie z pracy nauczyciela - wersja do edycji

 

Regulamin wycieczek szkolnych - załączniki (wersja pdf)

 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - wersja pdf

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - wersja doc